nordr

Tilvalg og endringer


Standard leveranse og tilvalg

Standardleveranse er den leveransen som er beskrevet i prospektet og leveransebeskrivelsen. Dette er de valgene vi i Nordr har tatt for deg, og slik boligen leveres dersom du ikke gjør noen tilvalg.

Du vil få informasjon om gjennomføring av tilvalg når tilvalgsperioden nærmer seg. Dersom du ønsker kan du få se prøver av standard leveranse og de fleste tilvalgsalternativene. Du vil også få anledning til å møte noen av de som er involvert i prosessene rundt din nye bolig.

Kundeportalen er kontaktflaten mellom deg som kunde og Nordr. Her legger Nordr ut informasjon og nyheter, og her kan du stille spørsmål til oss om det du lurer på. Tilgang til portalen blir gitt ved kjøp av bolig, Dersom du ikke har mottatt tilgang til portalen må du gi oss beskjed om dette.

Tap to interact

Tilvalgsbutikk

Tilvalgsbutikken finner du i portalen. Her får du informasjon og priser på alle tilvalgene. Frister for å bestille tilvalg avhenger av prosjektets fremdrift. Dette vil du bli informert om via vårt nyhetsbrev i Kundeportalen. Det er viktig at du signerer på bestillingen for å bekrefte dine tilvalg. Boliger hvor det ikke er gjort tilvalg innen fristen blir levert med standard innredning. Ved forespørsel om endringer ut over tilvalgslisten, gjør vi oppmerksom på at det i hvert tilfelle vil bli beregnet administrasjons og prosjekteringskostnader. Kostnaden må dekkes av kjøper uavhengig om endringen  bestilles eller ikke.

Tilvalgsmøter

De fleste tilvalg gjøres digitalt i kundeportalen. Det er mulig å ha digitale møter for hjelp i forbindelse med tilvalg. Det vil også være anledning for personlige tilvalgsmøter for de som ønsker det. På våre kontorer eller visningssenter vil du kunne se standard leveranse og flere av tilvalgsleveransene.


Endringsforespørsler

Det kan være at du som kunde har ønsker om å få endret planløsningen i leiligheten, eller har ønsker om å få installert produkter som ikke står på tilvalgslisten. I slike tilfeller må det sendes inn en endringsforespørsel som beskriver hva som er ønsket, med tilhørende beskrivende tegning. Som underlag til beskrivelsen benyttes prospekttegningen eller kontraktstegningen.

I Kundeportalen er det opprettet et eget område der slike forespørsler legges inn.  Når endringsforespørselen er mottatt vil den bli behandlet av entreprenøren med underleverandører, hvorledes du deretter får en tilbakemelding vedrørende om det er mulig å gjennomføre eller ikke, og en kostnadskonsekvens. Deretter er det opp til deg om du ønsker å bestille endringen eller om du avstår, og beholder standard utformingen av leiligheten.

For å behandle og kalkulere kostnaden  på endringsforespørselen har entreprenøren en fast pris. Beløpet vil bli fakturert uavhengig av om endringen blir bestilt eller ikke. Behandling av en endringsforespørsel er en omfattende prosess, som ofte krever at alle prosjekterende fag må gjøre vurderinger, og arbeid. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensninger på hvilke endringer vi kan tillate, og enkelte endringsforespørsler vil ikke bli godkjent.