nordr

Langsiktige eiere med dyp forretningsforståelse

Nordr ble dannet 1. september 2020 da et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property AS og Union Realkapital kjøpte Veidekke Eiendom i Norge og Sverige.

Fredensborg AS er et privat investeringsselskap med fokus på bolig. Selskapet ble stiftet i 1994 av Ivar Tollefsen og er majoritetseieren i Heimstaden, et av Europas største bolig - og eiendomsselskap. Fredensborg Bolig AS utvikler boliger med fokus på Stor-Oslo-regionen og Trondheim, og eies av Fredensborg 1994 AS og Tollef Svenkerud (50/50).

Norwegian Property AS er et privateid (tidligere børsnotert) eiendomsselskap med
stiftelsen Geveran Trading, som indirekte kontrolleres av John Fredriksen og hans familie, som hovedeier. Norwegian Property er et fult og helt integrert eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter eiendommer som i hovedsak ligger i Oslo-området.

Union Realkapital er en ledende uavhengig aktør innen næringseiendom i Norge. Selskapet ble stiftet i 1984 og og tilbyr meglertjenester, rådgivning og investeringsprodukter tilknyttet næringseiendom. I starten var selskapet den første som fokuserte på næringseiendomsutvikling og eiendomsmegling i Norge. 

Eiernes ambisjon er å befeste Nordr sin sterke markedsposisjon som en ledende og rendyrket boligutvikler i Norden.

 • Haavard Rønning

  Haavard Rønning

  Styreleder

  • Bent Oustad

   Bent Oustad

   Styrelsemedlem

   • Tollef Svenkerud

    Tollef Svenkerud

    Styrelsemedlem

    • Bjørn Henningsen

     Bjørn Henningsen

     Styrelsemedlem

     • Nick Tollefsen

      Nick Tollefsen

      Styremedlem

      Bedriftsledelse


      Våre prinsipper for bedriftsledelse  utgjør sammen med selskapets prinsipper for risikohåndtering, våre kjerneverdier og etiske retningslinjer de viktigste styringsparametrene for Nordr. Styret er ansvarlig for Nords eierstyring og selskapsledelse og styret bedømmer årlig prinsipper og praksis på dette område.

      Nordr omfattas av kravet for rapportering av eierstyring og selskapsledelse i regnskapslovens paragraf 3 – 3b.

      Siden hovedkontoret er lokalisert i Norge, rapporterer Nordr i henhold til gjeldende versjon av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. 

      Nordrs praksis oppfyller også kravene til eierstyring og selskapsledelse på Nasdaq og Euronext. Nordrs forretningsformål fremgår av vedtektene: Selskapets formål er «handel og investeringer i fast eiendom, verdipapirer og andre eiendeler, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet».