nordr
Nordr
Bolig

Næringseiendom med unik nærhet
til kunder

Nordr Næring er en fullskala eiendomsutvikler av næringsbygg. Vi utvikler fremtidsrettede kontorbygg ved etablerte kontorklynger, attraktive handels- og næringsarealer i større og komplekse byutviklingsprosjekter og funksjonelle lager- / kombinasjonsbygg langs etablert infrastruktur. Bærekraft og teknologi er essensielt i alle byggene våre. Det er også næringsarealer i de aller fleste nabolagene Nordr utvikler. Vi har siden 1994 utviklet over 120.000 kvm næringseiendom og eier ca. 65.000 kvm.


Utleie næringseiendom

Ledige lokaler

Porteføljen

Våre eiendommer