nordr

Lev klimavennlig i nyproduksjon

Vi likestiller våre klimamål med våre økonomiske mål og forplikter oss til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2025. Vår ambisjon er å leve opp til målene i Parisavtalen – og samtidig gjøre det like naturlig å jobbe for reduserte utslipp som for å oppnå økonomiske resultater.

I rollen som byggherre jobber Nordr for lavere utslipp av drivhusgasser blant annet gjennom materialvalg, energibruk, krav til entreprenør og systematiske miljømål for enkeltprosjekt. Vi strever etter å gjøre det mulig å leve klimavennlig i nyproduserte boliger, for eksempel gjennom å utvikle energieffektive boliger og planlegge områder så behovet for egen bil minimeres.

Men, det kanskje viktigste av alt er at vi fokuserer på det området vi  kan gjøre størst forskjell - i selve gjennomføringen av våre ulike prosjekter. 

Miljøsertifiserte hjem

Vi samarbeider med etablerte organisasjoner for å sikre metodikk og oppfølging. I Sverige har vi et tett samarbeid med Svanen, og var de første til å Svanemerke boligene våre. I Norge jobber vi etter BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) for å miljøsertifisere byggene våre, selv her var vi først ute – både for boliger og kontor.

Vi tror på trehus

Vi ser tre som et bærekraftig, attraktivt byggmateriale og har som mål å øke produksjonen av boliger i tre. Selv når vi bygger i tre er vår ambisjon å fremskaffe så lokalt produsert materiale som mulig. 

Så langt har Nordr startet prosjekt i massivtre eller med massivtre stamme i Trondheim, Stockholm og Malmø. Vi utvikler dessuten trehus i vårt datterselskap Folkhem, som vi eier sammen med Rikshem.

Vi fokuserer på gjennomføringen i prosjekt

Nyegaardskvartalet, Oslo

Norges første BREEAM-prosjekt (2021)

Nyegaardskvartalet, Oslo. 

Norges første fossilfrie boligprosjekt (2021)

Middelthunet, Oslo

Norges første smarthusprosjekt (2019)

Cederhusen, Stockholm

Stockholms første prosjekt i massivtre (2019)

Grønvollkvartalet, Oslo

Først ute med å bruke sosiokulturell analyse som standard i alle prosjekt (2017)

Snökristallen, Västertorp

Sveriges første Svanemerkede byggning (2011)

Styrende dokumenter

Her kan du laste ned rapporter og retningslinjer om vårt bærekraftsarbeid.

Åpenhetsloven

Nordr er en av Nordens største eiendomsutviklere.  Som et ansvarlig selskap respekterer Nordr menneskerettighetene i hele vår virksomhet og leverandørkjede. Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper.