nordr

Lev klimavennlig i nyproduksjon

Vi likestiller våre klimamål med våre økonomiske mål og forplikter oss til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2025. Vår ambisjon er å leve opp til målene i Parisavtalen – og samtidig gjøre det like naturlig å jobbe for reduserte utslipp som for å oppnå økonomiske resultater.

I rollen som byggherre jobber Nordr for lavere utslipp av drivhusgasser blant annet gjennom materialvalg, energibruk, krav til entreprenør og systematiske miljømål for enkeltprosjekt. Vi strever etter å gjøre det mulig å leve klimavennlig i nyproduserte boliger, for eksempel gjennom å utvikle energieffektive boliger og planlegge områder så behovet for egen bil minimeres.

Men, det kanskje viktigste av alt er at vi fokuserer på det området vi  kan gjøre størst forskjell - i selve gjennomføringen av våre ulike prosjekter. 

Miljøsertifiserte hjem

Vi samarbeider med etablerte organisasjoner for å sikre metodikk og oppfølging. I Sverige har vi et tett samarbeid med Svanen, og var de første til å Svanemerke boligene våre. I Norge jobber vi etter BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) for å miljøsertifisere byggene våre, selv her var vi først ute – både for boliger og kontor.

Vi fokuserer på gjennomføringen i prosjekt

Nyegaardskvartalet, Oslo

Norges første BREEAM-prosjekt (2021)

Nyegaardskvartalet, Oslo. 

Norges første fossilfrie boligprosjekt (2021)

Middelthunet, Oslo

Norges første smarthusprosjekt (2019)

Cederhusen, Stockholm

Stockholms første prosjekt i massivtre (2019)

Grønvollkvartalet, Oslo

Først ute med å bruke sosiokulturell analyse som standard i alle prosjekt (2017)

Snökristallen, Västertorp

Sveriges første Svanemerkede byggning (2011)

Vi tror på trehus

Vi ser tre som et bærekraftig, attraktivt byggmateriale og har som mål å øke produksjonen av boliger i tre. Selv når vi bygger i tre er vår ambisjon å fremskaffe så lokalt produsert materiale som mulig. 

Så langt har Nordr startet prosjekt i massivtre eller med massivtre stamme i Trondheim, Stockholm og Malmø. Vi utvikler dessuten trehus i vårt datterselskap Folkhem, som vi eier sammen med Rikshem.

Styrende dokumenter

Her kan du laste ned rapporter og retningslinjer om vårt bærekraftsarbeid.