nordr

Et nabolag blir til

Et nabolag består av mye mer enn bebyggelse. Derfor er det også veldig mange bidragsytere som er med på å skape et verdifullt nabolag.

Nordr's team med eksperter samarbeider med mange når vi utarbeider planene for hva slags nabolag som skal bygges på en ny tomt. Med utgangspunkt i de eksisterende omgivelsene og planene for området finner vi ut hvem de nye boligene skal passe for og hvilke behov som vil oppstå innen alt fra transport og skolemuligheter til dagligvarebutikker og restauranttilbud. Eksisterende naboer, kommunen, lokale bedrifter og aktuelle interessegrupper har alle en mening om hvordan tomten vi skal bygge på kan utnyttes best mulig. 

Mye å lære av et godt samarbeid

De som bor i området vet allerede hva som er det beste med stedet, hva som bør forsterkes og hva som kan tilføres for å gjøre området enda mer levende og attraktivt. Vi inviterer aktører og beboere i nærområdet til møter for å blir kjent med prosjektet og komme med sine forslag og innvendinger. Vi gjennomfører også spørreundersøkelser som kan avsløre uventede behov. Som for eksempel en sykkelsti for å forenkle ferdsel, et ønske om individuelle dyrkningsparseller eller lokaler for en barnehage.

Privatliv og fellesskap

Nabolagene skal også legge til rette for en god balanse mellom privatliv og godt naboskap. På fellesområdene jobber vi med å skape gode soner for både aktivitet og avslapping, møteplasser for flere og steder hvor man kan gjemme seg litt bort. Vi jobber med fagfolk for å finne beplantning som tar allergihensyn og som passer inn i klimaet og faunen rundt det nye nabolaget.

Naturlige tilpasninger

Omgivelsene setter også sitt preg på boligene vi bygger. Bygger vi for eksempel et nabolag som ligger nært marka er det naturlig å anta at de som flytter inn der er folk som liker å være mye ute. Slike hensyn tar arkitektene med i beregningen når de utformer boliger, slik at for eksempel aktive utendørsfamilier, får ekstra god plass til utstyr. Detaljer som dette, i tillegg til den tekniske gode standarden man finner i et ny bolig, er ting som gjør at man føler seg hjemme med en gang.

Trygge nærmiljø

Mangfold er en av styrkene til et verdifullt nabolag. Et sted hvor det er rom for både enslige husholdninger, store familier og mennesker i forskjellige aldre er et sted hvor det er godt å bo lenge og hvor du både finner naboer du har noe til felles med og naboer du kan lære noe nytt av. Dette mangfoldet bør også gjenspeiles i eventuell næringsvirksomhet som holder til i nabolaget. Nordr er med på å bygge fellesskap i lokalsamfunnet og nærmiljø med sjel og trygghet.