nordr

Fremtidens bolig

Fremtidens bolig er bygget på mest mulig miljøvennlig måte og den er smart!

Smarthus

Smarthus er et begrep som dekker alt fra et par enkle installasjoner, til avanserte datasystemer med kunstig intelligens. Det viktigste med et smarthus er at det er en bolig som er klar for å møte behovene som vil dukke opp mange år frem i tid. Den skal inneholde løsninger som du enda ikke har innsett at du ønsker deg.

Ved utvikling av smarthus i Nordr, vil en kjøper kunne få tilbud om en grunnpakke ved kjøp av bolig. Den kan for eksempel inneholde smart solskjerming, temperaturjusteringer for ulike soner i huset, smarte stikkontakter og automatisk dørlås. Med enkle grep kan man selv bestemme hvor automatisert hjemmet skal være. 

Smarthus-løsninger er både økonomisk og miljøvennlig. Et smarthus vil kunne tilpasse strømforbruk til tidspunkter på døgnet hvor prisene er på det laveste og det kan regulere ned temperaturen når du er borte eller sover. Det er også mye enklere å ivareta et smarthus, selv når du ikke er hjemme. Det kan melde fra til deg på telefon om lekkasjer, brann, innbrudd, store temperaturendringer eller andre faktorer som påvirker boligens tilstand.

youtube_video_preview

BREEAM-NOR

BREEAM er både en metode og et verktøy for bærekraftige byggeløsninger fra idé til planlegging og helt frem til ferdigstilling. Det er en rekke krav som skal innfris for at en bolig skal bli BREEAM-sertifisert.

Vi gjør mye i nabolagene vi bygger for at man skal skal leve godt med god samvittighet. Det er viktig for Nordr å gjøre miljøvennlige valg fra start og  kvalitetssikre disse i alle ledd av byggeprosessen. Vi bruker Svane-merkede produkter og giftfrie overflatematerialer. Alle produkter som for eksempel heiser, hvitevarer og utebelysning er valgt med hensyn til energiforbruk. Vi samarbeider med biologer for å sikre mangfoldet i grøntanleggene vi bygger. 

Som beboer i ett av våre nabolag skal du blant annet ha gode lademuligheter for både el-bil og el-sykkel, balansert ventilasjon, lavt energiforbruk og god avfallshåndtering, med god plass til sortering.

Vi vil at du som kjøper av vår neste bolig skal utfordre oss - hvordan ønsker du at boligen skal gi et enklere, tryggere liv og sikkerhet for at dine valg er helsetrygge og bærekraftige?