nordr

Ord og uttrykk

Hva er et skjøte?
Skjøtet er dokumentasjonen som erklærer at fast eiendom overdras mellom kjøper og selger, med kjøpesum. Et skjøte blir vanligvis tinglyst hos Kartverket.

Hvor mye er dokumentavgift?
Omkostningene er lavere ved kjøp av ny bolig. For en ny bolig betaler du kun 2,5 % dokumentavgift av andel tomteverdi. Ved kjøp av en brukt bolig må du betale dokumentavgift av hele kjøpesummen.

Hva er forskjellen på fast pris prisantydning?
Når man kjøper brukt bolig er det en prisantydning på eiendommen. Da kan man legge inn bud som varierer fra prisen som er satt. Da kan det også oppstå en budrunde mellom flere interessenter og prisen kan bli langt høyere enn opprinnelig antydet. På nybolig er det fast sum og man har et «første mann til mølla»-prinsipp. Det er dermed mer forutsigbart og du som interessent vet hva du har og forholde deg til når du vurderer hvilken bolig du skal kjøpe.

Hva er forskjellen på fellesgjeld og felleskostnader?
Fellesgjeld er sameiets, borettslaget eller boligaksjeselskapets gjeld. Fellesgjelden er som regel lån tatt opp i forbindelse med bygging og vedlikehold av boligene. Fellesgjelden fordeles på den enkelte seksjonseier/andelseier etter størrelse på leiligheten (sameiebrøk).

Felleskostnader er månedlige utgifter som dekker f.eks kommunale avgifter, forsikring, renovasjon og kabel-TV, i tillegg til vedlikehold av dette samt strøm til belysning og oppvarming av fellesareal. Ved nybygg er disse kostnadene stipulert pr. kvadratmeter.

Hva er forskjellen på selveier og borettslag?
Borettslag: Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier. Det betyr at du eier en andel av borettslaget og det gir deg rett til å bruke en særskilt bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. Borettslaget, som du eier en del av, står som eier av eiendommen i sin helhet. Selveier: I et sameie eier man en egen seksjon og har eiendomsretten på denne. Både selveierleiligheter og leiligheter i borettslag kan komme med fellesgjeld. Det er som regel lettere å leie ut en selveid bolig enn en andelsleilighet. Dette er regulert i vedtektene til det aktuelle sameiet og brl, så husk og les disse dersom du planlegger å leie ut.

Hvorfor har noen forkjøpsrett?
I noen tilfeller foreligger det forkjøpsrett på en bolig. Medlemmer av et boligbyggelag, som for eksempel OBOS eller BOB, kan ha forkjøpsrett. Vanligvis er det ansiennitet som gir forkjøpsrett. Når en ny bolig blir solgt med forkjøpsrett er det de interessentene med lengst ansinitet som får mulighet til å velge bolig først. Man må alltid melde seg på salgsstart for å kunne bruke forkjøpsretten sin. Etter salgsstart kan alle kjøpe, uavhengig av ansinnitet.

Fastpris eller budrunde? 
Alle våre boliger selges til fastpris og de prisene som står i prislisten er det du må betale for boligen. Offentlige omkostninger som dokumentavgift og tinglysningsgebyr kommer i tillegg. 

Hvorfor må jeg ha et finansieringsbevis? 
Et finansieringsbevis er et bevis på at du har fått innvilget et lån fra banken. I denne bekreftelsen ligger det detaljer om maksimalt innvilget lånebeløp og hvor mye egenkapital du stiller med. Finansieringsbeviset er gyldig i 3-6 måneder. For at vi skal kunne selge en bolig til deg må vi vite at du har mulighet til å betale for eiendommen. Har du penger på konto, holder det med en bekreftelse fra banken.

Hva skjer i et kontraktsmøte? 
I kontraktsmøtet signerer kjøper kontraktene for bolighandelen. Møtet finner sted relativt kort tid etter budet er akseptert og gjennomføres av og hos megleren for prosjektet.

Hvordan og når skal boligen betales?
Ved kjøp av ny bolig betaler du vanligvis et forskudd sum ved kontraktsinngåelse, før byggestart er vedtatt. Når bygging blir vedtatt forfaller en innbetaling på 10 % av kjøpesummen (trekkes fra forskuddet). Resten av kjøpesummen, inkludert eventuelle tilvalgsbestillinger og omkostninger betales i forbindelse med overtakelse. 

Hva er en overtagelseserklæring?
Et skjema som signeres av kjøper og selger ved overtagelse, som dokumenterer at alt er overlevert i riktig stand. Det skal også ligge ved en instruks om gjennomføring av oppgjøret.

Hva skjer hvis jeg vil finner en feil i boligen jeg har kjøpt?
Dersom du har behov for å reklamere på noe ved leiligheten din fra Nordr, melder du dette inn via din brukerprofil i Bolig-basen. Send gjerne med bilder, da det i mange tilfeller er nyttig i utredningen av din reklamasjon. Reklamasjoner på fellesområder melder du inn via borettslagets/sameiets styre. Det er viktig at du reklamerer innen rimelig tid etter å ha oppdaget forholdet, for å unngå at du mister retten til å gjøre en mangel gjeldende. Login til Boligbasen finner du her.

Hva er FDV? 
FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. I forbindelse med befaring, opprettes det en bruker for din leilighet på en nettbasert FDV- portal. Der finner du samlet dokumentasjon for det som er levert i prosjektet, i tillegg til veiledning og informasjon om vedlikehold av din nye bolig.

Hva er forskjellen på BRA og P-ROM?
BRA står for bruksareal. Bruksarealet er hele arealet av boligen innenfor omsluttende vegger. Innvendige vegger er medregnet i BRA. Takhøyden må være over 1,9 meter for at rommet skal regnes med som bruksareal. 

P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen. Stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og entre er P-ROM. Garasjen, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM.

Hvor stor er en to-, tre- fire- eller femroms bolig?
Dette gir deg en oversikt over antall rom i boligen. Med rom menes det soverom og stue. En vanlig treroms vil inneholde to soverom og en stue, mens tallet ikke sier noe om kjøkken, bad, vaskerom eller boder.

Hva betyr det at leiligheten er gjennomgående?
At leiligheten er gjennomgående betyr at den har vinduer i hver sin ende av leiligheten, altså at den går på tvers av bygningen.

Hva er en gjenboer ?
En nabo som bor overfor deg, enten over veien eller nærmere, og som har innsyn i din bolig - og omvendt.

Hva er livsløpsstandard?
En bolig hvor det er lagt til rette for å fungere i alle faser av livet og hvor det går an å bruke rullestol. 

Hva er IN-ordning? 
IN står for individuell nedbetaling. Dette er en ordning som gjelder for nedbetaling av fellesgjeld for aksje- eller andelsleiligheter.

Hva betyr arealeffektiv? 
Et mål på hvor effektivt arealene er utnyttet. En arealeffektiv bolig evner å ha en smart planløsning og bedre romfølelse enn kvadratmeterne skulle tilsi. 

Hva menes med fellesareal? 
Fellesareal er det området som medlemmene av et eierseksjonssameie, borettslag eller lignende disponerer i felleskap. Eksempler er yttergang, kjellerrom, gårdsplass, bakgård eller hage. 

Hva gjør et klimaanlegg? 
Dette er et anlegg som endrer på luftens egenskaper, hovedsakelig fuktighet og temperatur. Dette inkluderer alle former for kjøling, oppvarming, ventilasjon og luftfiltrering. Kalles også luftkondisjonering, klimakontroll eller klimastyring. 

Hva er en bærevegg?
Vegg i et bygg som tar opp egen-, nytte- og naturlaster, og fører dem ned til bærekonstruksjonene under. Med andre ord en vegg det ikke er mulig å fjerne eller flytte. 

Hva er en lettvegg?
En ikke-bærende vegg som kan settes opp for å dele et rom, eller fjernes for å skape et større rom. 

Hva er KTI?
KTI er kort for kundetilfredshetsindeks. Vi er opptatt av at du skal trives i ditt nye hjem og nabolag. Prognosesenterets bransjemåling er et viktig verktøy i denne sammenhengen. Denne eksterne målingen gir oss pålitelige og uavhengige svar på om vi når målene våre. Høy svarprosent gir et mer riktig resultat og vi håper alle tar seg tid til å gi tilbakemelding.