nordr

Vi bygger verdifulle boliger og nabolag - gode nabolag gir bedre samfunn

Vår ambisjon er ikke bare å utvikle boliger, men også å gi mennesker et sted hvor de får en følelse av å høre til!

Nordr er en av Nordens
ledende eiendomsutviklere

Vi utvikler boliger, nabolag og lokalsamfunn i de raskest voksende byene i Norge og Sverige. Stockholm, Gøteborg, Malmø, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er noen av byene vi har hatt mulighet til å sette positive landemerker på.

Vår ambisjon er å være mer enn en eiendomsutvikler. Vi bygger smarte og bærekraftige boliger for brede målgrupper, boliger med sjel og særpreg i et marked som tilbyr lite av begge deler. Vi strever etter å skape trygge nabolag der mennesker føler at de hører hjemme. 

Vår virksomhet

Nordr er en boligutvikler med hovedkontor i Bærum og virksomhet i Norge og Sverige. Virksomheten drives gjennom selskapene Nordr Sverige AB og Nordr Norge AS. I Sverige utvikler Nordr tomter til boligformål. I Norge utvikler Nordr også næringsbygg.

Nordr er Skandinavias ledende eiendomsutvikler i de syv raskest voksende storbyområdene i Skandinavia; Stockholm, Gøteborg og Malmö i Sverige samt Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge. Nordr vil fortsette å fokusere på disse områdene.

Bærekraft

Vi fokuserer på området vi kan gjøre størst forskjell

For oss er bærekraft en naturlig del av vårt daglige arbeid. Størst fokus legger vi hvor vi kan utgjøre den største forskjellen - i gjennomføringen av våre prosjekter. 

Styre og ledelse

Her kan du lese mer om våre eiere, styre, konsernledelse og organisasjonsmodell

Velkommen til Nordr

Vi er en av Nordens ledende boligutviklere med fokus på de raskest voksende storbyene i Sverige og Norge. Vil du bli del av et nytt selskap med over 20 års erfaring? Eller ønsker du å besøke oss?