nordr

Q&A

 • Nordr kundeportal er et  kundebehandlingssystem. Her sender vi deg nyheter og informasjon, og det er her du kan sende oss meldinger og spørsmål, samt reklamasjoner.

 • Tilvalg er de ekstra valgene du gis tilgang til å bestille, for å gjøre din bolig til noe helt eget. Du har mulighet til å gjøre tilvalg på kjøkken, garderobe bad, gulv, veggfarge, innerdører og elektro.

 • Tilvalg er de ekstra valgene du gis tilgang til å bestille, for å gjøre din bolig til noe helt eget. Du har mulighet til å gjøre tilvalg på kjøkken, garderobe bad, gulv, veggfarge, innerdører og elektro.

 • Det blir sendt ut informasjon i forkant av oppstart tilvalg. Der informeres det også om hvilke frister som gjelder. Tilvalgene skjer ofte rett etter byggestart

 • Tilvalget betales sammen med rest kjøpesum for leiligheten noen dager før overtakelse.

 • Dersom du ikke ønsker tilvalg utover standard leveranse, trenger du ikke foreta deg noe. Men om du ønsker sender du oss en melding om dette i Nordr kundeportal.

 • Innenfor tilvalgsfristen kan du endre dine valg så mange ganger du måtte ønske. Når du har signert for tilvalgene er de låst, og går i bestilling.

 • En endringsforespørsel omhandler endringer du ønsker utover de tilvalgene Nordr tilbyr.  Behandling av en endringsforespørsel er en omfattende prosess, som ofte krever at alle prosjekterende fag må gjøre vurderinger og arbeid. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensninger på hvilke endringer vi kan tillate, og enkelte endringsforespørsler vil ikke bli godkjent. 

  Det er administrasjons- og prosjekteringskostnader forbundet med en endringsforespørsel. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedr. endringer.

 • Tegninger og dokumenter publiseres i Nordr kundeportal på din leilighet når de er klare.

 • FDV er en forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold. I FDV dokumentasjonen som tilgjengeliggjøres ved overtakelse av din bolig, vil du finne informasjon om produktene som er levert og ditt ansvar i forbindelse med vedlikehold. FDV legges i Nordr kundeportal.

 • Det varieres fra prosjekt til prosjekt om det legges parkett under kjøkkeninnredning. I noen tilfeller vil det lages hull i parketten til benene som holder kjøkkeninnredningen og det vil være hull til ev. elektrisk føring til øy. 

 • Natural Color System (NCS) – er et system for fargeangivelse og er norsk standard for fargeangivelse på maling.
  Fargen angis med en kode bestående av seks siffer og to bokstaver, f.eks. 0580-Y10R. Koden angir fargens slektskap med fire kulørte farger – gul (Y), rød (R), blå (B) og grønn (G) – og to ukulørte farger (svart og hvit). De to første sifrene angir fargens «svarthet» i prosent; de to neste fargens «kulørthet». Siste del av koden angir fargens beliggenhet mellom to kulørte farger. Y10R betyr at det er en gul farge med 10% rødt. Farger uten innhold av kulørte farger betegnes med N etter de fire første sifrene. En S foran koden viser at koden gjelder systemets versjon 2 (second edititon) og er standardisert. Koder med og uten S samsvarer ikke.

 • Det kan bestilles andre farger på enkelte rom eller i hele leiligheten. Ved fargetilvalg oppgis komplette NCS koder pr rom eller for hele leiligheten.

 • Det er ikke anledning til å gjøre tilvalg på tapet.

 • Det er ikke anledning til å bestille vegger i kontrastfarge, kun hele rom.

 • Det er ikke mulig å velge glansgrad. Hvilken glansgrad som leveres er oppgitt sammen med standard veggfarge.

 • Fargetilvalg vil kunne påvirke leilighetens lysforhold. NCS S4002-Y vil for eksempel være en av de mørkeste fargekodene det anbefales å male leiligheten eller enkelte rom i. 

 • Tilvalg som ønskes på det elektriske anlegget bestilles sammen med tilvalget i Nordr kundeportal. Elektro-tegningen tilgjengeliggjøres under hovedtilvalget starter.  
  Nye stikk og brytere eller flytting av de medfører omprosjektering av elektrotegning med de kostnadene det medfører. Kostnad vil bli oppgitt i Nordr kundeportal.

 • I Nordr kundeportal under dokumenter. Her vil elektrotegningen din bli lastet opp så snart denne er tilgjengelig.

 • Elbillader kan bestilles under tilvalgsperioden. I noen tilfeller vil det ikke ligge som et tilvalg. Du vil da få opplyst fra kundeansvarlig hvordan du bestiller ladepunkt til parkering. 

 • Tilvalg på kjøkken tas med kundekontakt hos kjøkkenleverandør. Du vil få tilsendt informasjon direkte fra kjøkkenleverandør og blir informert i Nordr kundeportal når det er klart for tilvalg.

 • I Nordr kundeportal under dokumenter. Her vil kjøkkentegningen din bli lastet opp så snart den er tilgjengelig.

 • Spørsmål vedr. ovn i høyskap avklares med kjøkkenleverandør. Merk at tilvalg og endringer på kjøkken kan medføre kostnader for elektroendringer.

 • For å oppfylle krav om universell utforming, kan vi ikke tilby høyskap på bad.

 • Badekabin er et prefabrikert bad som kommer ferdig bygget som et rom med ferdig montert innredning fra leverandør, hvor størrelse og plassering av innredning er låst.

 • Plassbygde bad bygges fra grunnen av på stedet. 

 • Mulighet for badekar må vurderes i hvert enkelt tilfelle og må legges inn som en endringsforespørsel. Det er ikke alle prosjekter det er anledning til å ha badekar grunnet type badekabin eller størrelse på bad. Der det er mulighet for badekar vil det bli stiplet inn på baderomstegningen. Det vil fremkomme på kontraktstegning dersom det er standard leveranse med badekar. 

 • Vannmålere finner du i skapet som er montert i veggen over wc på badekabinen eller skap i gang. Noen ganger kan dette være montert i taket på badetkabinen. Da vil du se en luke der.

 • Muligheten for skyvedør må pga. bygningsmessige årsaker vurderes i hvert enkelt tilfelle og behandles som en endringsforespørsel.

 • Grunnet lydkrav i nye leiligheter er det ikke mulig å fjerne dør mellom gang og stue i prosjektet.

 • Innerdører og listverk leveres i farge S 0500-N.

 • BRA står for bruksareal. Bruksarealet er hele arealet av boligen innenfor omsluttende vegger. Innvendige vegger er medregnet i BRA. Takhøyden må være over 1,9 meter for at rommet skal regnes med som bruksareal.

  P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen. Stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og entre er P-ROM. Garasjen, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM.

 • At leiligheten er gjennomgående betyr at den har vinduer i hver sin ende av leiligheten, altså at den går på tvers av bygningen.

 • En bolig hvor det er lagt til rette for å fungere i alle faser av livet og hvor det går an å bruke rullestol.

 • Et mål på hvor effektivt arealene er utnyttet. En arealeffektiv bolig evner å ha en smart planløsning og bedre romfølelse enn kvadratmeterne skulle tilsi.

 • Fellesareal er det området som medlemmene av et eierseksjonssameie, borettslag eller lignende disponerer i felleskap. Eksempler er yttergang, kjellerrom, gårdsplass, bakgård eller hage.

 • Vegg i et bygg som tar opp egen-, nytte- og naturlaster, og fører dem ned til bærekonstruksjonene under. Med andre ord en vegg det ikke er mulig å fjerne eller flytte.

 • En ikke-bærende vegg som kan settes opp for å dele et rom, eller fjernes for å skape et større rom.

 • KTI er kort for kundetilfredshetsindeks. Vi er opptatt av at du skal trives i ditt nye hjem og nabolag.

  Bransjemåling fra Prognosesenteret er et viktig verktøy i denne sammenhengen. Denne eksterne målingen gir oss pålitelige og uavhengige svar på om vi når målene våre. Høy svarprosent gir et mer riktig resultat og vi håper alle tar seg tid til å gi tilbakemelding.

 • Skjøtet er dokumentasjonen som erklærer at fast eiendom overdras mellom kjøper og selger, med kjøpesum. Et skjøte blir vanligvis tinglyst hos Kartverket.

 • Omkostningene er lavere ved kjøp av ny bolig. For en ny bolig betaler du kun 2,5 % dokumentavgift av andel tomteverdi. Ved kjøp av en brukt bolig må du betale dokumentavgift av hele kjøpesummen.

 • Fellesgjeld er sameiets, borettslaget eller boligaksjeselskapets gjeld. Fellesgjelden er som regel lån tatt opp i forbindelse med bygging og vedlikehold av boligene. Fellesgjelden fordeles på den enkelte seksjonseier/andelseier etter størrelse på leiligheten (sameiebrøk).

  Felleskostnader er månedlige utgifter som dekker f.eks kommunale avgifter, forsikring, renovasjon og kabel-TV, i tillegg til vedlikehold av dette samt strøm til belysning og oppvarming av fellesareal. Ved nybygg er disse kostnadene stipulert pr. kvadratmeter.

 • Borettslag: Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier. Det betyr at du eier en andel av borettslaget og det gir deg rett til å bruke en særskilt bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. Borettslaget, som du eier en del av, står som eier av eiendommen i sin helhet. 

  Selveier: I et sameie eier man en egen seksjon og har eiendomsretten på denne. Både selveierleiligheter og leiligheter i borettslag kan komme med fellesgjeld. Det er som regel lettere å leie ut en selveid bolig enn en andelsleilighet. Dette er regulert i vedtektene til det aktuelle sameiet og brl, så husk og les disse dersom du planlegger å leie ut.

 • Etter overtakelse kan du sende oss en reklamasjon i Nordr kundeportal dersom du oppdager feil eller mangler ved din leilighet. Legg inn beskrivelse av saken med tilhørende bilde eller dokumentasjon av din reklamasjon. 

 • Ved kjøp av ny bolig betaler du vanligvis et forskudd sum ved kontraktsinngåelse, før byggestart er vedtatt. Når bygging blir vedtatt forfaller en innbetaling på 10 % av kjøpesummen (trekkes fra forskuddet). Resten av kjøpesummen, inkludert eventuelle tilvalgsbestillinger og omkostninger betales i forbindelse med overtakelse.

 • Et skjema som signeres av kjøper og selger ved overtagelse, som dokumenterer at alt er overlevert i riktig stand. Det skal også ligge ved en instruks om gjennomføring av oppgjøret.

 • Dersom du har behov for å reklamere på noe ved leiligheten din fra Nordr, melder du dette inn via din brukerprofil i Nordr kundeportal. Send gjerne med bilder, da det i mange tilfeller er nyttig i utredningen av din reklamasjon. Reklamasjoner på fellesområder melder du inn via borettslagets/sameiets styre. Det er viktig at du reklamerer innen rimelig tid etter å ha oppdaget forholdet, for å unngå at du mister retten til å gjøre en mangel gjeldende.

 • I noen tilfeller foreligger det forkjøpsrett på en bolig. Medlemmer av et boligbyggelag, som for eksempel OBOS eller BOB, kan ha forkjøpsrett. Vanligvis er det ansiennitet som gir forkjøpsrett. Når en ny bolig blir solgt med forkjøpsrett er det de interessentene med lengst ansinitet som får mulighet til å velge bolig først. Man må alltid melde seg på salgsstart for å kunne bruke forkjøpsretten sin. Etter salgsstart kan alle kjøpe, uavhengig av ansinnitet.

 • Alle våre boliger selges til fastpris og de prisene som står i prislisten er det du må betale for boligen. Offentlige omkostninger som dokumentavgift og tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

 • Et finansieringsbevis er et bevis på at du har fått innvilget et lån fra banken. I denne bekreftelsen ligger det detaljer om maksimalt innvilget lånebeløp og hvor mye egenkapital du stiller med. Finansieringsbeviset er gyldig i 3-6 måneder. For at vi skal kunne selge en bolig til deg må vi vite at du har mulighet til å betale for eiendommen. Har du penger på konto, holder det med en bekreftelse fra banken.

 • I kontraktsmøtet signerer kjøper kontraktene for bolighandelen. Møtet finner sted relativt kort tid etter budet er akseptert og gjennomføres av og hos megleren for prosjektet.

 • Glassvinduer vil kunne sprekke ved kritiske temperaturforskjeller i glasset, også kalt termiske brudd eller varmebrudd.

  Dette kan bl.a. skyldes følgende, som derfor må unngås:
  · Tildekking av deler av glassets overflate.
  · Utvendige persienner delvis nede.
  · Innvendig avskjerming (gardin/persienne/ rullgardin) ligger for tett på glasset.
  · Folie/etiketter som limes på deler av glassflaten.
  · Innvendig avskjerming (gardin/persienne/rullgardin) dekker deler av glasset.
  · Gjenstander som legges mot glassoverflaten (Isolasjon, puter m.m.).
  · Møbler som settes inntil glasset.
  · Varmekilder som brukes i nærheten av glass utgjør risiko.

  Termiske brudd representerer ingen mangel ved vindusleveransen, men skal håndteres som en forsikringssak.

  Dersom forsikringsselskapet påviser en annen årsak til skaden som har oppstått, vil de fremme et regresskrav overfor prosjektets entreprenør.