nordr

Befaringer


Sniktitt

Nordr arrangerer sniktitt på prosjektene for kundene. En sniktitt er en kort visitt i egen leilighet for å se seg rundt, ta noen mål og se på utsikten. Leiligheten er ikke helt ferdig når det arrangerer sniktitt, og det vil være ulik grad av ferdighet i de i forskjellige leilighetene. På sniktitten føres det ikke protokoll, da dette ikke er en formell befaring – eventuelle spørsmål og kommentarer den enkelte har tas med kundeansvarlig. Det er ikke visning av bod og garasjeplass på sniktitten. Arrangementet holdes ofte på ettermiddag eller helg slik at det ikke er aktivitet på byggeplassen. Det holdes av trygge gangsoner til de som besøker prosjektet, Nordr og entreprenør stiller med nok mannskap slik at alle blir godt ivaretatt.

Sniktitten er et veldig populært arrangement og hyggelig, ikke minst, for både kommende beboere og oss som jobber med prosjektet. Før sniktitt i leiligheten samler vi alle til litt felles informasjon om fremdrift på prosjektet som helhet.

Forbefaring

Omtrent 1 måned – 14 dager før uker før overtakelsen gjennomfører vi forbefaring av leiligheten sammen med deg. Da er leiligheten i det store og hele ferdig, men noe arbeid kan gjenstå på uteområder og fellesarealer. En takstmann leder befaringen, og sammen med dere som er kunder, entreprenøren og i noen tilfeller en representant fra byggherre går takstmannen igjennom leiligheten rom for rom og det føres en protokoll. Bod og eventuell garasjeplass blir gjennomgått ved overtagelse. Det er ikke juridisk bindende med en forbefaring, så dette er noe vi tilbyr ekstra og som vi ser er veldig nyttig i forbindelse med ferdigstillelse av boligen.

Overtakelse

I henhold til det som er avtalt innkaller Nordr til overtakelse, og overtakelsesforretning. Ved overtagelsen har du plikt til å gå over boligen og se at alt er som det skal i henhold til leveransebeskrivelse og dine personlige bestilte valg. Senest 10 uker før overtakelsen av boligen, får du skriftlig melding om endelig og forpliktende overtagelsesdato. På overtagelsesdagen møter vi deg, sammen med en takstmann og entreprenør. Protokoll fra forbefaringen blir gjennomgått i boligen. Vi ønsker naturligvis at boligen skal være perfekt, likevel kan det forekomme forhold som må utbedres. Dette blir ført inn i en ny protokoll, som kalles overtagelsesprotokollen. Strøm og vannmåler leses av og føres over på deg. Oppgjør for boligen må være overført til klientkonto senest 2 virkedager før overtakelsen. Når oppgjør er bekreftet og protokoll er signert overleveres bolignøkkelen og du kan flytte inn i den nye boligen din.