nordr
 • Sentralt

 • Grønt tun

 • Familievennlig

Tunveien

Vi har gleden av å presentere et nytt og spennende boligprosjekt på Skårer – Tunveien. Her kombinerer vi familievennlige rekkehus med lavblokker som inneholder fine leiligheter med kvaliteter som passer for folk i ulike livsfaser.

Individuelle visninger

Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor inviterer vi nå kun til individuelle visninger etter gitte forhåndsregler. Kontakt megler for avtale om tidspunkt, så finner vi gode løsninger. Husk å lese salgsoppgaven før visning, da denne ikke lenger deles ut i papirform pga smitterisiko.

Pris

Soverom

Kvm.

Innflytting

Mai 2020

Prosjektets status

 • Planlegging
 • Salgsstart
 • Byggestart
 • Innflytting
  Mai 2020
 • Gode
  planløsninger

 • P-kjeller

 • Bilfritt tun

Et boligprosjekt tilpasset deg og dine behov

I Tunveien har vi utviklet et hyggelig prosjekt med leiligheter fra 43 til 92 m² og rekkehus over to eller tre etasjer. Alle boligene har egen balkong og/eller terrasse. Prosjektet skiller seg ut fra de fleste nye prosjekter i området med lav bebyggelse og fasader hovedsaklig i trepanel. Uansett alder og livssituasjon vil de fleste kunne finne en bolig her som passer for sitt behov, i et levende og inkluderende bomiljø.

Velkommen til Tunveien borettslag!

44 Leiligheter

Varierer i størrelse fra 43 til 92 kvm. Boligene er fordelt på to bygg i 4 etasjer med heis og underjordisk garasjeanlegg.

Type A - 4-Roms. 92 m2
Type B - 3-Roms. 77 m2
Type C - 2-Roms. 48 m2
Type D - 2-Roms. 43 m2

45 Rekkehus

To ulike varianter. 86 kvm fordelt på to etasjer, og 118 kvm fordelt over 3 etasjer med takterrasse i øverste etasje.

Rekkehus - 2 etasjer. 86 m2
Rekkehus - 3 etasjer. 118 m2

 • God
  kommunikasjon

 • Kort vei til
  skole og bhg.

 • Kort til handel
  og service

Tunveien - Beste beliggenheten på Skårer!

Beliggenheten er prima – tomten grenser opp mot et etablert boligområde preget av villabebyggelse. Et stort industribygg rives og gjøres om til attraktivt boligområde. Dermed er prosjektet med på den omfattende utviklingen dette området gjennomgår fra næringsvirksomhet til et meget attraktivt boligområde. Her har man alt i umiddelbar nærhet.

Praktisk informasjon

Eiendommen er ca. 45 dekar. På tomten nord for prosjektet er et annet boligprosjekt under utvikling. Reguleringsbestemmelser for denne tomten fås ved henvendelse til megler. Tomten er markert med lys skravur på bildet under.

Boligene selges til fastpris. For de som er tidlig ute, vil det være muligheter for å gjøre egne tilvalg i materialer og farger. For første byggetrinn (Blokk B og rekkehus 1 til 9)
er fristen for bestilling av tilvalg ute.

Boligtype

Tunveien omfatter 44 leiligheter og 45 rekkehus. Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og organisert i to eller tre borettslag. Garasjeanlegget organiseres som et tingsrettslig sameie og inneholder biloppstillingsplasser, samt sportsboder for leilighetene. Prosjektet planlegges solgt og bygget som tre byggetrinn.

Økonomi, drift og stell

Kjøpesummen består av innskudd som finansieres av den enkelte kjøper. I tillegg kommer andel fellesgjeld der renter og avdrag innbetales sammen med felles driftsutgifter. Prosjektet er tilknyttet såkalt IN-ordning, noe som betyr at andel fellesgjeld kan nedbetales helt eller delvis av den enkelte kjøper. Prosjektet søkes tatt opp i Borettslagenes Sikrings-ordning som betyr at andelshaverne er sikret mot tap som følge av andres mislighold av betaling felleskostnader.
Det er utarbeidet driftsbudsjett for borettslagene basert på erfaringstall fra forretningsfører. Driftskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester borettslagene bestiller.

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for borettslagene. Vedtektene fastsettes av borettslagene på årsmøtet. Andelseierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene. Det er inngått avtale om forretningsførsel med OBOS Forvaltning.

Bebyggelse/Byggemåte

Bygningene oppføres som moduler med bærekonstruksjon i tre. Fasadeveggene utføres med bindingsverk, isolert med mineralull. Utvendig har veggene hovedsakelig trekledning med innslag av plater. Balkonger får oppheng med skråstag. Rekkverk leveres i stål og frostet glass. Innvendige vegger av stål-/trestendere blir kledd med gipsplater. Tomten blir opparbeidet i henhold til utomhusplan.

Nyheter

Meld din interesse
 

Meglerinformasjon

  
 

Flere prosjekter