nordr

Maskinparken 1

Maskinparken 1 består av 49 moderne leiligheter fra 36 kvm – 104 kvm. Prosjektet ligger ytterst på tomta til Lilleby, vendt mot Trondheimsfjorden på den ene siden og felles parkareal på den andre. Alle leilighetene har egen balkong og leilighetene på bakkeplan har egen hageflekk i front. Leilighetene er konstruert med åpen og praktiske romløsninger. Og det skal være areal med mening i Maskinparken 1. Prosjektet stod ferdigstilt våren 2018.

49

enheter

36 - 104

kvm.

Tettsted

Lilleby, Trondheim

Ladeveien 11, 7041 Trondheim