nordr

Dokumenter

Under finner du eksempler på leiekontrakt og avtale om kjøpsopsjon som er en del av et leie-til-eie kjøp.

Det er viktig for oss du som kjøper er trygg på prosessen og vi ønsker derfor at avtalene er tilgjengelig for alle som vurderer ordningen.

Ordningen er for deg som har betjeningsevne, men mangler egenkapital. Mange havner utenfor boligmarkedet fordi det tar tid å spare egenkapital og at man da ikke får ta del i et stadig økende boligmarked.

Få muligheten til å kjøpe til fastpris selv om man i dag mangler egenkapital. I søknadsperioden vurderes det om man via sparing og potensiell økning i markedet vil kunne oppnå nok egenkapital.

Kjøpsavtalen kan man tiltre når som helst i perioden. Både før og etter ferdigstillelse.
Dersom leieperioden allerede har startet vil den avsluttes med to måneder oppsigelse.

Ønsker man ikke lenger å overta boligen, f.eks. ved endring i livssituasjon eller fall i markedet, er man forpliktet til 12 måneder leie etter ferdigstillelse. Etter dette kan man gå fra avtalen uten kostnader.