nordr

Leie-til-eie søknad

Leie-til-eie boligene søkes på digitalt via prosjektets hjemmeside her på nordr.com. I boligvelgeren kan du legge til inntil tre enheter i prioritert rekkefølge. Deretter må man oppgi informasjon rundt inntekt, sparing, egenkapital, andre lån osv. Dette er samme type informasjon som man gir banken i en vurdering av finansieringsbevis. 

Det foretas kredittvurdering av alle søkerne, samt at en av Nordeas rådgivere kan ta kontakt for utfyllende spørsmål. 

Informasjon om leie-til-eie i prosjekter vil først sendes ut til de som har meldt seg på nyhetsbrev.

Søknadsprosessen

 • Søknaden åpner

  Vi åpner for digitale søknad gjennom prosjektets boligvelger

 • Utleiemegleren og Nordea

  Finansiell vurdering av våre samarbeidspartnere

 • Tildeling

  Leiligheter tildeles etter hvert som kandidater godkjennes

 • Signering

  Signering av leieavtale med opsjon på kjøp til fast pris

Hvorfor må man søke?

Søknadsprosessen er til for å sikre at:


·         Ordningen skal tilbys til de som har en mulighet til å få finansiering til kjøp av boligen i perioden avtalen løper. 

·         For at leie-til-eie ordningen ikke skal misbrukes eller spekuleres i. 

·         Søknadene på leie-til-eie boliger er bindene og må derfor signeres med BankID. Får man tildelt bolig er man pliktig til å inngå avtalen.


Normalt er søknadsperioden på en til to uker per prosjekt.

Hva inngår i søknaden?

Personinformasjon til deg som søker og eventuell medsøker. Dette kan være f.eks. ektefelle, samboer, foreldre eller andre.

For å kunne vurdere søknaden behøver vi informasjon om jobbstatus, sivilstatus, inntekt, egenkapital, antall barn, om du har bil.

Det vil også være mulig å legge inn en kommentar til søknaden din i et åpent felt. Her ber vi deg legge inn særskilte opplysninger som er relevante for søknaden. F.eks. om du vil bo hjemme hos foreldre med lave kostnader i perioden, forventet lønn etter studietid eller andre relevante opplysninger.

I vurderingen av søknaden vil det ses på evnen til å betjene husleie og bokostnader i leieperioden samt om man har mulighet til å få finansiering til kjøp av boligen innenfor avtaleperioden.