nordr
Nordr
Bolig

Leie til eie kort forklart

2022-11-09
Mange står utenfor boligmarkedet. Ifølge Eiendom Norge har boligprisene på Østlandet doblet seg de siste 10 årene. Dagens prisnivå og krav om 15% egenkapital gjør målet om å eie egen bolig uoppnåelig for stadig flere. Dette gjelder særlig de som ikke har tilgang på “foreldrebanken” og som ønsker å bo i og rundt storbyene.

Leie til eie er egnet for dem som i dag mangler egenkapital til å kjøpe sin egen bolig, men som har evne til å betjene bokostnader og spare ved siden av. Målgruppen kan være eks. unge førstegangskjøpere, småbarnsfamilier som trenger mer plass, eller enslige som ønsker å eie sin egen bolig. Det er ingen aldersgrense og det er heller ikke krav om å være førstegangskjøper. Det er mulig å allerede eie egen bolig når man søker Leie til eie, eksempelvis fordi man ønsker å flytte eller har behov for mer plass. De som søker Leie til eie må ha behov for en bolig, og ikke få finansering til tilsvarende bolig i dag. Det er ikke anledning til å benytte Leie til eie-ordningen til spekulasjon eller som investeringsobjekt.

Leie til eie er en unik mulighet, men gir ingen garanti for at man blir boligeier. Man er selv nødt til å spare egenkapital samtidig som boligens eventuelle verdiøkning i avtaleperioden vil bidra positivt til å få nødvendig finansieringsbevis for kjøp av boligen.

Vår Leie til eie-ordning er velegnet for de som har fast inntekt, kan betjene bokostnader og spare ved siden av, men som i dag mangler tilstrekkelig egenkapital til kjøp av bolig. Samarbeidet med Utleiemegleren og Nordea sikrer at Leie til eie kun tildeles de som har gode muligheter til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen.

I vurderingen legger rådgiveren til grunn en prisvekst på boligen og din inntekt på 2% årlig i avtaleperioden på ca. fem år. Dette innebærer i praksis en forventning om at boligens verdistigning vil bidra med ca. 10% av egenkapitalen som kreves iht. boliglånsforskriften (15%). De resterende 5% må søkeren selv spare i avtaleperioden. I tillegg gjelder fortsatt boliglånsforskriftens krav til at maksimalt lånebeløp kan utgjøre 5 x årsinntekt, noe banken også tar med i vurderingen. Forbrukslån, barn og bilhold er også forhold som har innvirkning på bankens vurdering av søkere. Det er mulig å søke sammen med noen (medsøker). Dette kan være ektefelle, samboer, foreldre eller andre.

Det er ingen forskjell på Leie til eie-boligene og øvrige boliger i prosjektet. I stedet for en tradisjonell kjøpekontrakt på boligen, tilbyr vi kjøpsopsjon med en mulighet for inntil tre års leie og en valgfri rett til å kjøpe boligen. Kjøpsretten kan benyttes når man måtte ønske i byggeperioden (ca. 2 år) eller i leieperioden (3 år).

Leieavtalens vilkår er at leieforholdet først kan sies opp 9 måneder etter innflytting i boligen, og da med 3 måneders skriftlig varsel. I praksis betyr dette at leieforholdet først kan opphøre etter 12 måneder fra innflytting. Søknaden er bindene og man har ikke mulighet til å gå fra avtalen i byggeperioden. Dersom man har utøvet kjøpsretten og overtatt eierskapet til boligen, står man fritt til å selge boligen eller kontraktsposisjon.

Hvem kan søke?
Leie til eie er egnet for dem som i dag mangler egenkapital til å kjøpe sin egen bolig, men som har evne til å betjene bokostnader og spare ved siden av. Målgruppen kan være eks. unge førstegangskjøpere, småbarnsfamilier som trenger mer plass, eller enslige som ønsker å eie sin egen bolig. Det er ingen aldersgrense og det er heller ikke krav om å være førstegangskjøper. Det er mulig å allerede eie egen bolig når man søker Leie til eie, eksempelvis fordi man ønsker å flytte eller har behov for mer plass. De som søker Leie til eie må ha behov for en bolig, og ikke få finansering til tilsvarende bolig i dag. Det er ikke anledning til å benytte Leie til eie-ordningen til spekulasjon eller som investeringsobjekt.

Dokumentavgift
For bolig organisert som borettslag beregnes det ikke dokumentavgift. Dette gjelder ved alle ordinære boligkjøp, samt ved Leie til eie. Er boligen derimot selveier beregnes dokumentavgift. For nye boliger som kjøpes før ferdigstillelse, beregnes dokumentavgiften med utgangspunkt i boligens tomteverdi, tiltrer man leieperioden beregnes dokumentavgiften av hele kjøpesummen.