nordr

VELKOMMEN TIL REGIONENS MEST SPENNENDE UTBYGGINGSOMRÅDE

Østraadt Havn ligger på vestsiden av Gandsfjorden, mellom Strandgata og fjordkanten. Strandgata har vært hovedvei gjennom byen helt siden prosjektet «Sandnesomleggingen» i 1847, og har tradisjonelt hatt industribygg og kaier på østsiden og tette småhus med boliger og næring på vestsiden.

Området der Østraadt Havn skal realiseres er intet unntak. Her har O.C. Østraadt og familien Idland drevet industri i mange årtier. Den nye planen – Områdeplan Norestraen sør – er et fremtidsrettet, bærekraftig og mangfoldig konsept for urban utvidelse av Sandnes sentrum. Målet er ambisiøst, men i høyeste grad realistisk: Østraadt Havn skal bli det beste boområdet i Sandnes.

By i sterk vekst

Med sine 81 000 innbyggere (SSB, 2022) og forventet høy vekstrate også i fremtiden, er utvikling av nye boliger, næringslokaler og rekreasjonsområder et prioritert område i kommunen.

Nær sentrum, ved sjøen

Østraadt Havn ligger tett ved Sandnes sentrum, som er i rivende utvikling. Det meste av transformasjonen skjer langs sjøkanten, og her utmerker Østraadt Havn seg med sin prima beliggenhet.

Urbant boligområde

Områdeplanen for Østraadt Havn baseres på et konsept med tett utnyttelse, store grøntområder med god almenn tilgang til sjøen, en miljøvennlig bystruktur og samtidsarkitektur av høy kvalitet.

Busway-stopp like ved

Det er gjort vedtak om at regionens nye bussvei skal legges gjennom Strandgata. Med eget stoppested ved Østraadt Havn, samt togstasjon og alle sentrumstilbud i kort gåavstand, reduseres beboernes bilbehov.

God miks av boligtyper

Østraadt Havn skal by på gode muligheter for alle generasjoner. Det legges derfor opp til ulike boligtyper, som byvilla-inspirerte bygg i to til fire etasjer mot Strandgata og bebyggelse i seks til åtte etasjer mot fjorden.

Rekreasjons-områder av høy kvalitet

Transformasjonsområdet skal tilby attraktive uteområder som er utformet med utgangspunkt i arkitektonisk helhet, sosial kvalitet og universell tilgjengelighet

Strandgaten 51, 4303 Sandnes