nordr
Nordr
Bolig

Informasjon om salsstart av Lerum Bygge Blokk C

2022-05-20
Hei alle saman. Nå får de endeleg planteikningar, priser og prospekt for Blokk C på Lerum Brygge! Nedanfor finn de informasjon om prosessen fram mot salsstart.

Marknadsmateriell

Bruk tiden fram mot salsstart til å finne dine favorittleilegheiter!

Salsprosess

Du kan allereie nå legge inn bod på leilegheitene på Lerum Brygge. Gå inn på prosjektets heimeside Lerum Brygge og gi bod digitalt via Bustadveljaren og tenesta Trygg bod gjeving. Dette gjerast enkelt ved å gå inn på den leilegheita du ønskjer å legge inn bod på og trykke "kjøp". Ha tilgjengeleg din Bank ID slik at du får fullført bod prosessen. 

Skriftleg, bindande bod på prisantydning må være levert til meklar innan tirsdag 31. mai 2022 kl. 15:00. Akseptfristen på bodet settast til den 07. juni. Om du er einaste bodgivar på denne leilegheita vil bodet aksepterast.

Er det innan bod fristen den 31. mai kl. 15:00 mottatt fleire bod på same leilegheit, vil det gjennomførast lukka bod rundar mellom desse bod gjevarane der ingen nye bod gjevarar eller interessentar slepper til. Meklar vil varsle ein dag i forkant om når bod runden startar. Alle bod i dei lukka bod rundane må ha akseptfrist på minimum 30 minuttar. Du kan også legge inn bod på fleire leilegheiter i ein prioritert rekkefølgje.

For en nærmare beskriving av salsprosessen i detalj, følg linken: Slik kjøper du bustad på Lerum Brygge Blokk C.  

Tomtevisning

Det blir halde tomtevisning 26.05 kl. 13-15. Her vil både meklar og utbyggar være til stades. Husk å meld deg på, ta kontakt med meklar. Om tidspunktet ikkje passer er det berre å avtale ein til ein møte med meklar.

Spørsmål om prosjektet :

Ta kontakt med våre meklarar for info eller avtalt eit ein til ein møte for gjennomgang.

Jan Rune Årøy
Tlf: 950 44 240
Mail: jan.rune@meklarhuset.no

Olav Skjeldestad
Tlf: 905 64 525
Mail: olav@meklarhuset.no

Bjarte Haugen
Tlf: 948 56 528
Mail: bjarte@meklarhuset.no