nordr

Nye Lilleby


I Trondheim er Nordr med på å bygge en helt ny bydel. Nye Lilleby går fra å være lagre, tomme industribygg og parkeringsplasser til å bli et grønt, bilfritt nabolag med rekkehus og leiligheter omgitt av 38 mål med parkområder. I 2016 flyttet de første beboerene inn i bydelen som vil stå helt ferdig i 2026.

Verdifull bydel

Nye Lilleby ligger bare ti minutter på sykkel fra sentrum i Trondheim, og har butikker og underholdningstilbud like i nærheten. Til tross for den sentrale beliggenheten oppleves området som tilbaketrukket og frodig. Har man bil er det tilrettelagt for parkering under bakken, så omgivelsene i nabolaget er helt bilfrie. 

Variert bebyggelse gir en mangfoldig bydel

Et verdifullt nabolag er preget av mangfold. Bebyggelsen på Nye Lilleby er tilpasset mennesker i alle faser av livet med varierte boliger som appellerer til alt fra studenter til pensjonister og familier med barn i alle aldre. Det er mer enn antall kvadratmetre som skiller boligene og byggene fra hverandre. Boligmassen inkluderer både rekkehus og boligblokker. Verneverdige bygninger som sto på området fra før er godt integrert i den nye bebyggelsen.

Bygningene varierer i design og materialvalg. Norges første kommersielle boligblokk i massivtre kan du finne på Lilleby - et bygg som fikk utmerkelsen Årets Trebyggeri 2018.  Bygget heter Maskinparken TRE og fikk i løpet av byggeperioden besøk fra over 250 interesserte fra byggebransjen.

Uteområder til mange slags bruk

Det er allerede etablert en rekke felles uteområder på Lilleby, til glede for de som har flyttet inn. I feltet som heter Maskinparken finner man for eksempel grillområder med benker og langbord, klatrevegg og trampoliner. I årene som kommer vil beboerene får tilgang til blant annet Sansehagen, Pusterommet, Sykkel- og mekkeplassen og Pulssonen, med utendørs treningsapparater. Når hele nabolaget står ferdig vil det være mulig å følge Lillebyløypa gjennom hele området. Lillebyløypa skal knytte sammen alle uteområdene, fra Maskinparken i vest via Dakotaparken, Verkstedtorget og Løkka, til Torget lengst i øst. Totalt er Nye Lilleby omtrent 100 mål, 38 av dem er forbeholdt felles uterom.

Eget hagelag

Lilleby Hagelag driver urbant landbruk på Lilleby. Hagelaget dyrker urter, bær og grønnsaker med god hjelp av Skjølberg Søndre Kretsløpsgård og restauranten Credo. Fra kompost til ferdige grønnsaker driver de biodynamisk landbruk midt i Trondheim. Lilleby Hagelag skal få fast tilholdssted i Dakotaparken. Så langt har Hagelaget måtte flytte på seg etter hvert som utbyggingen har gått sin gang, noe som heldigvis ikke har lagt noen demper på entusiasmen.

Høye ambisjoner

Inger Kathrine Sundet er kunderådgiver i Nordr og har jobbet med Nye Lilleby siden begynnelsen. Hun forteller at ambisjonene for prosjektet har vært skyhøye: 

- Vår visjon for Nye Lilleby er å skape Et referanseprosjekt for framtiden.  På 19 år har, og skal, Nordr jobbe med å transformere en sliten og forurenset industritomt til en grønn og levende bydel.

- Når man skal utvikle en ny bydel er det viktig med god variasjon i boligmassen, slik at vi utvikler og selger alt fra små studioleiligheter til større leiligheter og rekkehus. Dermed får vi mennesker i alle aldre og alt fra singel-husholdninger til storfamilier som flytter inn på Lilleby. Denne variasjonen er viktig for å få til et godt og dynamisk bomiljø.

- Den transformasjonen som gjøres på Lilleby er viktig for miljøet. Industritomter i sentrum blir til gode boligområder, hvor man kan bo uten å være avhengig av bil som transportmiddel. På Nye Lilleby har man enkel tilgang til offentlige kommunikasjon, både tog og buss og lett tilgjengelige sykkeltraseer.

Dette er Nye Lilleby

I 2007 kjøpte Nordr den første eiendommen på Lilleby, og det ble starten på prosjektet vi i dag kjenner som Nye Lilleby. Lilleby Eiendom, som ble stiftet i 2008, og hvor Nordr eier 50 %, vil fram til 2026 utvikle, bygge og selge ca 1100 boliger på Lilleby. Dette omfatter både rekkehus og leiligheter, samt spennende næringslokaler i noen av de gamle vernede bygningene.

Unikt restauranttilbud

I en av de bevarte bygningene på Lilleby, Verkstedhallen, finner du restaurantene Credo og Jossa. Credo er en av de få restaurantene i Trondheim som flere ganger har blitt tildelt Michelinstjerner. 

Like ved ligger Finnes Kafé i verneverdige Finnes Villa, som også skal romme Geitmyra Matkultursenter når det er klart for åpning, høsten 2020. 

Synergien mellom nabolaget og disse bedriftene har allerede gjort Lilleby til et unikt nabolag, hvor bærekraftfilosofien setter sitt preg på både omgivelsene, bygningene og hverdagslivet.