nordr
Nordr
Bolig
Logo

VEIDEKKE EIENDOM
HAR BLITT NORDR

I kraft av opphavet vårt har vi allerede oppført flere tusen boliger i Norge og Sverige, spredt over områder med svært stor variasjon i alt fra klima og grunnforhold til befolkningstetthet og infrastruktur. Ved å samle denne kompetansen i en ny organisasjon, blir Nordr en aktør med en innsikt, kompetanse og markedsforståelse få andre kan vise til.

I Nordr er vi 160 kolleger spredt fra Trondheim til Malmø og alle jobber mot samme mål: Å skape boliger hvor mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner føler seg hjemme. Funksjonelle, smarte, bærekraftige og fine hjem, hvor trivselen er like stor på utsiden av husets fire vegger som på innsiden. I Nordr ønsker vi å løfte blikket, og bidra til at også nærområdet får kvaliteter som skaper trivsel og tilhørighet. Gode nabolag danner gode lokalsamfunn.

Eiendomsmarkedet utvikler seg fort, både teknologi og trender er i kontinuerlig endring. For å tilby boliger som treffer markedet, er vi i Nordr helt avhengige av å kommunisere tett med deg som kunde. Det er først når vi lytter til behovene dine, at vi kan skape hjemmet du ønsker deg.


Vi gleder oss til å bli bedre kjent!