nordr
Nordr
Bolig

Slik skaper vi verdifulle nabolag!

2019-10-15
For å sikre oss gode nabolag er det viktig å ha med seg menneskene som skal bo der i fremtiden. Derfor inviterte vi nabolaget på Helsfyr inn på F21 Videregående skole for å bli med på utviklingen av Grønnvoldskvartalet.

Vi planlegger et boligprosjekt på Helsfyr med rundt 400 boliger ved å transformere gamle industri- og lagerbygg til et levende boligprosjekt som også bidrar til å utvikle Helsfyr til en mer attraktiv bydel. 

Ved å bygge gode nabolag er det viktig å involvere omgivelsene til prosjektet. Da får vi engasjert beboerne til å komme med ideer for å utvikle nabolaget. For oss er det menneskene som bor her som skal definere nabolaget, da er det viktig for oss å høre på dem i utviklingen utdyper Holmlund.

youtube_video_preview


Dette er første seansen vi gjør av denne typen involvering og inkludering av beboere her på Helsfyr. Derfor har vi gått sammen med Leva Urban Design og Urban Jungle for å arrangere en involveringsprossess med nabolaget. Det blir spennende å se hvilken feedback vi får, for vi har gjort en større undersøkelse av menneskene som bor her for å finne ut av hva de ønsker seg av området og som de føler de mangler i dag sier Adm.dir Øyvind Moen i Veidekke Eiendom.

Vi kommer til å tilføre mer liv og mer mennesker ved å transformere området til boliger. Denne seansen gjør vi for å forstå hva naboene ønsker og hvordan vi kan bidra til ett mer verdifullt nabolag. Dette blir så mye mer enn bare byggene vi setter opp utdyper Moen.