nordr
Nordr
Bolig

Nordr kutter klimagassutslippene med 10.000 tonn CO2

2022-05-31
Nordr reduserte sine samlede klimagassutslipp med 10.000 tonn CO2 fra 2020 til 2021. Dette betyr en reduksjon på 14 %. Reduksjonen var størst i egen virksomhet (Scope 1 og 2) med 64 %, mens reduksjonen fra boligproduksjonen (Scope 3) var på 13,5 %.

Nordr er en av Skandinavias største eiendomsutviklere, og besluttet i 2021 å likestille reduksjon av klimagasser med mål om aktivitet og inntjening og skal levere 40 % reduksjon i CO2 i 2025, sammenlignet med 2015.

-Vi i vår bransje er helt sentrale når det gjelder å sikre at samfunnet oppnår sine mål om reduksjon i klimagassutslipp, sier Pål Aglen, konstituert konsernsjef for Nordr.

Klimagassregnskapet for Nordr omfatter både utslipp fra egen virksomhet (som i all hovedsak består av drift av kontorer og bilkjøring til og fra jobb for egne ansatte samt utslipp fra flyreiser) og utslippene fra bygging av boliger. 99.6 % av utslippene til Nordr kommer fra bygging av boliger. Utslippene fra boliger påvirkes av CO2 per BTA (CO2-intensiteteten) og antall BTA (aktivitet) som er ferdigstilt.

-Det jobbes systematisk i hele Nordr for å redusere utslippene, spesielt fra materialer i våre boliger, og vi er spesielt fornøyde med at utslippene pr kvadratmeter (CO2-intesiteten) i boligene har gått ned med 8 % siste år, sier direktør for bærekraft i Nord, Audun Blegen.

I egen virksomhet har det over mange år vært jobbet med bedre energiløsninger og dette gir resultater.  Vi ser også at vårt langsiktige arbeid med materialer,  spesielt med fokus på bruk av lav-karbonbetong, resirkulerte materialer og økt bruk av massivtre, nå gir positive resultater.

I tillegg påvirkes CO2-regnskapet positivt ved at våre ansatte i stadig større grad kjører fossilfritt og at antallet flyreiser fortsetter å falle, selv om koronarestriksjonene startet å slippe taket siste halvår av 2021.


For mer informasjon kontakt:

Pål Aglen, konstituert konsernsjef, Nordr, pal.aglen@nordr.com, +47 993 89 224

Audun Blegen, baerekraftsdirektør, Nordr, audun.blegen@nordr.com, +47 959 79 664,