nordr
Nordr
Bolig

Nordr kjøper Østraadt Havn i Sandnes

2022-05-11
Nordr kjøper eiendommen Østraadt Havn i Sandnes fra O.C Østraadt.

Østraadt Havn ligger tett på Sandes Sentrum som er i rivende utvikling. Den nylig vedtatte områdeplan åpner for 564 boliger.

Nordr har god erfaring med sin tilstedeværelse i Sandnes. Nordr har god erfaring med sin tilstedeværelse i Sandnes. Vi har allerede utviklet Rovik Brygge, hvor de første boligene blir overlevert til sommeren, som har blitt godt mottatt i markedet.

Eiendommen Østraadt Havn ligger tvers over fjorden fra Rovik Brygge. Beliggenheten til fjorden sammen med gangavstand til sentrum tror vi markedet vil verdsette i årene som kommer.

Bussveien som nå bygges får stoppested i planområdet og vil sørge for en ypperlig offentlig kommunikasjon til Forus og Stavanger i tillegg til Sandnes

- Vi ser et stort potensial i både Sandnes og for denne eiendommen, noe som passer veldig godt inn i vår ambisjon om å være ledende i å utvikle store prosjekter i de voksende storbyregionene, sier Pål Aglen, konstituert konsernsjef i Nordr.

Østraadt Havn er i dag en industrieiendom der det tidligere ble drevet betongproduksjon, som nå er avviklet. Vi har hatt en god dialog med eier O. C. Østraadt som nå har resultert i salg.

- Oppkjøpet er i rett tid for Nordr. Vi har solgt veldig sterkt og trenger å fylle på i tomtebanken vår, med dette kjøpet er vi godt posisjonert i Sandnes. Samtidig ser vi at markedet både i Stavanger og Sandnes er på vei oppover og søker derfor etter attraktive eiendommer i Stavanger også, sier Guttorm Skretting, prosjektdirektør i Stavanger/Sandnes.

Eiendommen er en del av områdereguleringen for Norestraen Sør og er regulert til bolig og rommer både rekkehus og leiligheter. Det kreves detaljregulering før salgsstart, som forventes å skje fra 2024.

Nordr jobber også sammen med andre aktører om prosjekt i Sandnes og Stavanger som nærmer seg klar for markedet:

  • Regulering av Bruelandssenteret (sammen med Coop), hvor det skal komme ny Coop Mega butikk , næringslokaler og 225 boliger.
  • På Lurahammeren i Sandnes kommer det 63 leiligheter som utvikles sammen med K2 Bolig AS.
  • I Svankevigå i Stavanger kommer det ca 100 leiligheter som utvikles sammen med OBOS Nye Hjem.  

For ytterlige informasjon om Nordr i Sandnes, besøk: Rovik Brygge | Nordr