nordr
Nordr
Bolig

Boligordbok: Vanlige ord og uttrykk

2019-09-03
Har du gått deg vill i jungelen av betegnelsene i boligprosjekter og annonser? Ikke fortvil, her får du en gjennomgang av de vanligste ordene og uttrykkene som forekommer.

Altan
En oppholdsplass under åpen himmel på taket av en bygning eller tilbygg. Også kalt takterrasse. Altanen kan også være understøttet av søyler eller stolper.

Andelsleilighet
En bolig som tilhører et borettslag, og som disponeres av en person som er andelseier i borettslaget. Kalles også andelsbolig eller borettslagsleilighet.

Arealeffektiv
Et mål på hvor effektivt arealene er utnyttet. En arealeffektiv bolig evner å ha en smart planløsning og bedre romfølelse enn kvadratmeterne skulle tilsi.

Boligstyling
En stylist bytter ut boligens opprinnelige møbler med delikate og passende interiør som forvandler boligens uttrykk. Målet er at potensielle kjøpere skal se sin boligdrøm i ditt hjem.

Bruksareal
BRA er boligens totale innvendige areal og måles fra innsiden av omsluttende vegger. Verdien av P-ROM og S-ROM (se egne punkter) utgjør bruksarealet.

Bruttoareal
BTA er det totale arealet av boligen, og vil alltid være det største tallet. Måles på utsiden av boligens yttervegger.

Bustadoppføringslova
Reglement ved oppføring av nye boliger.

Byggteknisk gjennomgang
En oversikt over vedlikeholdsoppgaver med kostnadsoverslag og en plan på når det bør utføres.

Bærevegg
Vegg i et bygg som tar opp egen-, nytte- og naturlaster, og fører dem ned til bærekonstruksjonene under. Med andre ord en vegg det ikke er mulig å fjerne eller flytte.

Dokumentavgift
En særavgift til statskassen på 2,5 % av eiendommens markedsverdi (tomteverdi for nye boliger). Gjelder ikke for andels- og aksjeleiligheter.

Eiendomsskatt
En skatt som betales på grunnlag av estimert markedsverdi av eiendommen. Du får beskjed fra kommunen om hvor mye du skal betale i eiendomsskatt.

Energimerking
Skalaen går fra A-G, hvor A er den beste karakteren, og indikerer boligens energistandard. Jo bedre energikarakter, desto mer energieffektiv og enkelt vil det være å holde en stabil innetemperatur og få lavere strømregninger.

Fellesareal
Det området som medlemmene av et eierseksjonssameie, borettslag eller lignende disponerer i fellesskap. Eksempler er yttergang, kjellerrom, gårdsplass, bakgård eller hage.

Fellesgjeld
Gjeld tilhørende et borettslag, fordelt på de ulike enhetene. Hver andelshaver betjener sin fellesgjeld gjennom betaling av husleie (fellesutgifter) til borettslaget.

Fellesutgifter
Summen av utgiftene i et sameie. Hva utgiftene faktisk dekker varierer. Eksempler er kommunale skatter og avgifter, forsikring, renovasjon, utvendig vedlikehold, kabel-TV og strøm til belysning av fellesareal. Også kalt husleie.

Finansieringsbevis
En bekreftelse fra banken på hvor mye du kan låne. Beviset er gyldig i tre måneder fra utstedt dato og blir også kalt for et lånebevis.

Fransk balkong
En fransk balkong har ikke et utspring som en vanlig balkong, men består av en balkongdør og et rekkverk plassert i bygningsstrukturen.

Gjenboer
En nabo som bor rett overfor deg, enten over veien eller nærmere, og som har innsyn i din bolig – og omvendt.

Gjennomgående
Betyr at boligen strekker seg uavbrutt fra én ende til en annen, med vinduer på begge sider.

Hjemmelshaver
Den eller de personene som er tinglyst som eier(e) av en eiendom.

IN-ordning
Individuell nedbetaling av fellesgjeld, slik at du som andelseier kan betale ned deler av eller hele din andel av borettslagets fellesgjeld.

Kjøpekontrakt
En skriftlig, bindende avtale som inngås mellom to parter om å overføre eiendommen, før selve overtakelsen finner sted. Kontrakten inneholder alle de forhold som partene er blitt enige om ved tilbud og aksept.

Klimaanlegg
En betegnelse på et anlegg som endrer på luftens egenskaper, hovedsakelig fuktighet og temperatur. Dette inkluderer alle former for kjøling, oppvarming, ventilasjon og luftfiltrering. Kalles også luftkondisjonering, klimakontroll eller klimastyring.

Lettvegg
En ikke-bærende vegg som kan settes opp for å dele opp et rom, eller fjernes for å skape et større rom.

Primærrom
P-ROM er bruksarealet av oppholdsrommene. Inkluderer gang, stue, kjøkken, bad, soverom og andre rom det er naturlig å oppholde seg i over lengre tid.

Refinansiering
Å ta opp et nytt lån for å nedbetale ett eller flere eksisterende lån.

Sekundærrom
S-ROM er bruksarealet av rom som ikke kvalifiserer til oppholdsrom. Eksempler er matkjeller, kott, garderobe, walk-in-closet, innglasset balkong, uinnredet loft, bod, teknisk rom og så videre.

Selveier
Betegnelsen på en bolig der eieren har enerett til å bruke leiligheten, men der hele eiendommen, altså bygningen og tomten, er i sameie med de øvrige seksjonseierne. Også kalt selveierleilighet eller eierseksjon.

Stukkatur
Dekorasjoner eller kunstverk utført i lett gips av pulverisert marmor og lim, som oftest brukt i boligannonser for å betegne dekorative taklister.

Tilstandsrapport
En grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, altså byggeforskrifter og/eller normale forventninger om tilstand etter bruk.

Tilvalg
Utover standarden i nybygg kan man velge oppgraderinger i form av andre materialer, farger, inventar og elektriske løsninger.