nordr
Nordr
Bolig

Veidekke solgte bolig for 6,3 milliarder kroner i 2019.

2020-01-10
Veidekke solgte 256 boliger i 4. kvartal. Samlet for 2019 endte salget på
1 155 boliger med en totalverdi på 6,3 milliarder kroner. Antall boliger i produksjon ved utgangen av 2019 var 2 215, med en salgsgrad på 78 %.

Veidekke solgte 256 boliger i fjerde kvartal 2019, hvorav 154 boliger ble solgt i Sverige og 102 boliger i Norge. Boligsalget økte sammenlignet med tredje kvartal, og økningen kom i Sverige. For året som helhet solgte Veidekke 1 155 boliger, en økning på 305 enheter fra året før.

"I 2019 så vi en solid økning i salget fra foregående år i både Norge og Sverige. I Norge har vi truffet bra med flere prosjekter i både Oslo og Trondheim. Gledelig er også det positive taktskiftet vi har opplevd i Sverige, selv om det vil ta noe tid før det økte salget gir utslag på antallet boliger i produksjon", sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr. "I første kvartal 2020 vil et nytt salgstrinn på Middelthunet (94 enheter) og første trinn av Løren Botaniske (70 enheter) i Oslo samt første del av trehusprosjektet Cederhusen i Hagastaden i Stockholm (60 enheter) være viktige for aktiviteten gjennom året", sier Porsmyr.Verdien av de solgte boligene var 1,3 milliarder kroner i 4. kvartal, hvorav Veidekke Eiendoms andel var 978 millioner. Samlet for året ble det solgt boliger for 6,3 milliarder kroner, hvorav Veidekkes andel var 4,3 milliarder kroner.

Antallet boliger i produksjon er 2 215 ved utgangen av året, hvorav Veidekke Eiendoms andel er 1 732 boliger. Salgsgraden for boliger i produksjon er 78 %.

Boligsalgstallene for Veidekke Eiendom per fjerde kvartal 2019:

2019
Q4
Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
12 mnd
Brutto (1)Brutto (1)Netto2Netto2Netto2
Norge72 (52)72 (52)378 (288)378 (288)611
Sverige125 (109)125 (109)472 (271)472 (271)544
Totalt197 (161)197 (161)850 (525)850 (525)1 155
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Veidekkes andel av salg

    For mer informasjon, ta kontakt med:
    Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@nordreiendom.no
    Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@nordreiendom.noVeidekke Eiendom Norge kjøper tomter og eiendommer og utvikler disse til boliger og næringsprosjekter. Prosjektene utvikles i egenregi eller i partnerskap med andre eiendomsutviklere. Eiendomsvirksomheten er hovedsakelig konsentrert i og rundt de største byene i Norge. Veidekke Eiendom AS har 66 ansatte og omsetter for 4 milliarder (2019).