nordr
Nordr
Bolig

En grønn visjon

Nye tanker for et godt liv

Noen ganger handler innovasjon om store ting, som å bidra til at verden kan nå togradersmålet. Andre ganger er det de små tingene, som el-sykkelparkering, felles sykkelverksted eller noe annet, som gjør at dagen blir litt bedre. Hver dag. I våre nabolag skal folk ha det godt med god samvittighet, i trygg forvissning om at Nordr har lagt til rette for bærekraftige løsninger. Vi bruker vår lange og brede erfaring som springbrett for kreative løsninger. Derfor vil du finne detaljer i boligen og nabolaget ditt som gjør deg glad. Vi vil at du skal oppleve løsninger på utfordringer du ikke engang har tenkt på. Det er vår jobb som ledende nabolagsbygger å skape et sted som passer deg og din visjon for et godt liv.

Bærekraft er noe som angår oss alle - vi kan alle gjøre valg som bidrar til lavere belastning på miljøet. Nordr gjennomfører en rekke bærekraftstiltak, nedenfor ser du noen av de viktigste.


Vi er med på laget

Nordr har sluttet seg FNs bærekraftsmål og jobber aktivt med å kutte klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og 90 % innen 2050. Vi jobber spesielt med å redusere utslippene på materialer, energibruk og transport for de som bor i boligene. Vi er på god vei og er allerede ledende i Norge på bygging av boliger i massivtre.

Dokumentasjon

Vi dokumenterer alt vi gjør. Vårt arbeid med klima og miljø i Nordr er ISO-sertifisert og alle prosjektene bruker det anerkjente miljøsertifiseringssystemet BREEAM for å sikre at prosjektene når høyest mulig standard for klima- og miljø. Dermed sikrer vi at alle steiner blir snudd i jakten på gode løsninger både for klimaet og for kunden. Det gjelder alt fra biologisk mangfold til søppelsortering og sykkelparkering.

Avfall = ressurs

Vi sorterer og gjenvinner alltid mer enn 90 % av avfallet på våre byggeplasser og målet er 100 %. Det betyr at en stor del av materialene kan gjenvinnes istedenfor å havne på deponi. Vi jobber også systematisk med å øke bruken av gjenvunnet materiale når vi bygger nytt.

Vi rydder opp

Vi undersøker alltid tomtene nøye og sørger for at alle gamle miljøsynder blir rettet opp. Dette kan bety alt fra å tilbakeføre planter som naturlig hører hjemme på området til rensing av jord og åpning av gamle bekkeløp. 

Teknologi for enklere hverdag

Vi er opptatt av å kombinere miljø med smarte løsninger, slik at du både kan bidra til et mer bærekraftig liv og samtidig få en lettere hverdag. Stadig flere av prosjektene våre kommer nå med smarthusløsninger. Det betyr mindre behov for ledninger og kabler, som igjen betyr mindre bruk av materialer. Det betyr også at energibruken i hverdagen din kommer til å gå ned.

Deling er fremtiden

Vi ønsker at du som kunde skal ha mulighet til greie deg uten bil. Og trenger du bil legger vi til rette for at du skal kunne kjøre elektrisk. Derfor utvikler vi prosjekter med gode løsninger for bildeling, sykkel og lett tilgang på kollektivløsninger.

Se de små i det store

Vi jobber med å sikre det biologiske mangfoldet. Vi dokumenterer plantelivet før vi starter byggeprosessene og sørger for at dette blir videreført i det ferdige boligprosjektet. Mange av prosjektene våre handler om å omdanne næringsbygg til boliger. Derfor vil du ofte oppleve at det er mer grønt når vi er ferdige enn før vi begynte. Vi samarbeider også med La humla susa for å bedre vilkårene for pollinerende innsekter.

Grønt er skjønt 

Vi hjelper kundene med å få grønnere fingre og har laget et eget hefte for å hjelpe deg med å få en grønn uteplass som både gir økt trivsel og bedre miljø. Vi samarbeider med BEDD som leverer plantekasser og vi tilrettelegger for parsellhager og hagelag i våre verdifulle nabolag.

Materialvalg

Vi liker tre minst like godt som betong. Vi har bygget Norges første høyblokk i massivtre og jobber aktivt med å erstatte betong med tre der dette er fornuftig. Samtidig jobber vi aktivt sammen med betongbransjen, og jakter alltid på betong med lavest mulig klimagassfotavtrykk.

Gjenbruk

Gjenbruk er fremtiden. Derfor har vi også startet jobben med å designe boligprosjekter som kan demonteres slik at bygningselementer kan gjenbrukes i nye prosjekter en gang i fremtiden. Vi jobber også aktivt med gjenbruk av bygningsdeler i de prosjektene vi river i dag.