nordr

Sterk økning av boliger i produksjon for Nordr i 3. kvartal

2022-10-05
Høy salgsgrad resulterte i 3 151 boligeri produksjon for Nordr ved utgangen av 3. kvartal. I samme periode solgte selskapet boliger til en verdi av 823 millioner NOK (524 millioner netto).

Nordr solgte 155 boliger (103 netto) i tredje kvartal, hvorav 120 (73) i Norge og 35 i Sverige (30 netto). Totalt ble det solgt boliger for 676 millioner NOK i Norge (404 MNOK netto), mens det ble solgt boliger for 155 millioner NOK i Sverige (127 millioner NOK netto). Hittil i år har Nordr solgt 761 boliger (538 netto) til en verdi av 4.2 milliarder (2,9 milliarder netto).

Den norske virksomheten fortsetter med et stabilt salg, mens vi ser større svingninger i Sverige. I Sverige har vi hatt flere utsatte salgsstarter som følge av lengre reguleringsprosesser og for høye entrepriseforventinger fra entreprenørene

Andreas Martinussen, konsernsjef i Nordr

Han tillegger at Nordr står sterkt rustet til å håndtere den perioden med markedsuro som vi står i, og de planlagte salgs- og byggestarter vi har planlagt for resten av året ligger fast.

Vi er ser at våre kunder opplever at kjøpekraften svekkes av stigende renter og inflasjon, men samtidig opplever vi at det finnes en underliggende etterspørsel etter kvalitetsboliger med attraktiv beliggenhet. Vi er en langsiktig aktør med høy salgsgrad, gode prosjekter og god likviditet, så vi jobber trygt videre med å utvikle nye prosjekter og levere gode boliger til våre kunder.

Nordr utvikler boliger i syv av de største storbyene i Skandinavia– Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige og Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger i Norge.

Antallet boliger i produksjon var 3 151 ved utgangen av kvartalet mot 2 717 i samme periode i 2021. Nordrs andel er 2 529 boliger.

Nordr byggestartet 416 (304 netto) boliger i tredje kvartal 2022  og salgsgraden for boliger i produksjon var 81 %.