nordr

P-ROM, S-ROM, BRA og BTA enkelt forklart

2020-01-08
Alle som står overfor et boligkjøp er opptatt av å få så mye for pengene sine som mulig, men det er lett å gå i surr blant de mange uttrykkene som betegner arealet.

Sannsynligvis har du møbler og annet inventar du ønsker å ta med deg over i ditt nye hjem. I tillegg ønsker du kanskje å gjøre et overslag over prisen på et nytt gulv eller hvorvidt du vil få mer eller mindre oppholdsplass enn i ditt nåværende hjem. Da er det en fordel å forstå de ulike begrepene.

Her er de vanligste forkortelsene og uttrykkene som omhandler arealet på boligen din.

Hva er bruttoareal (BTA)?
Bruttoarealet betegner det totale arealet av hjemmet ditt, og vil alltid være den største verdien. BTA måles fra utsiden av ytterveggene på boligen. Bor du i leilighet, måles det fra midt i veggen som deles med naboen.

Hva er bruksareal (BRA)?
Bruksarealet er muligens det mest sentrale begrepet, og betegner boligens totale innvendige areal. BRA måles fra innsiden av de omsluttende veggene. Med andre ord vil bruksarealet være summen av bruttoarealet minus ytterveggene.

Skillevegger (enten bærende eller ikke-bærende) innad i boligen vil ikke gi deg et større areal, da BRA omfatter alle innredningsenheter. Siden skilleveggene utgjør minimalt med areal, rundes rommene enten opp eller ned til nærmeste runde tall. Bruksarealet utgjør summen av P-ROM og S-ROM.

Hva er primærrom (P-ROM)?
Primærrom er bruksarealet av oppholdsrommene, og ble inntil 2008 kalt for boligareal (BOA). Dette inkluderer gang, stue, kjøkken, bad, soverom og øvrige rom det er naturlig å oppholde seg over lengre tid. Det er også denne verdien som ligger til grunn for kvadratmeterprisen. For å regne ut P-ROM, fratrekkes med andre ord arealet for kott, boder og tekniske rom fra BRA.

P-ROM måles forøvrig uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Det betyr at dersom et soverom for eksempel er for lite eller har for små vinduer i henhold til teknisk forskrift, vil rommet likevel inngå som et P-ROM.

Hva er sekundærrom (S-ROM)?
Sekundærrom er det totale bruksarealet i boligen som ikke kvalifiserer til oppholdsrom. Eksempler på dette kan være matkjeller, kott, garderobe, walk-in-closet, innglasset balkong, uinnredet loft, bod, teknisk rom og så videre. Som en hovedregel sier man at et S-ROM ikke benyttes som oppholdsrom.