nordr

Nyttig ordliste for deg som skal kjøpe bolig

2019-07-04
Ny i eiendomsmarkedet? Vi hjelper deg å bane vei i jungelen av ord og uttrykk som dukker opp når du skal kjøpe bolig.

Tre-roms betyr ikke at det er tre soverom, selv om det kanskje virker som det mest logiske. Usjenert betyr heller ikke at boligen din står på display for omverdenen. Nei – her får du forklaringen på hva uttrykkene faktisk betyr!

Ord du finner i boligannonsen

Aksjeleilighet

Leiligheten er en del av en boligeiendom som er organisert som et aksjeselskap. Du kjøper aksjer i denne eiendommen som gir deg rett på leie av boligen.

Andelsleilighet

Leiligheten er en andel i et borettslag. Andelseieren har rett og plikt til å bruke boligen som er knyttet til andelen.

Boligareal

Ofte oppgitt som BOA, eller BRA (bruksareal). Dette er det arealet som er regnet som primærrom, som vil si alle rom du benytter deg av til daglig ved å bo der.

Bruttoareal (BTA)

Boligens ytre areal. Boder og rom som er utenfor ytterveggene.

Dokumentavgift

Når du overtar en eiendom som selveier, vil det komme en pålagt avgift i forbindelse med tinglysing av overtagelsen i offentlig register. Avgiften er per dags dato på 2,5 prosent av kjøpesummen. Avgiften betales av kjøper.

Fellesgjeld

Den gjelden et borettslag besitter, som fordeles på hver enkelt andelseier. Gir seg utslag i husleie til borettslaget.

Gjenboere

Det kalles å ha gjenboere når leiligheten i naboblokken er plassert slik at de kan se rett inn i din, og vice versa.

Gjennomgående

At en leilighet er gjennomgående betyr at den har vinduer i hver sin ende av leiligheten.

IN-ordning

IN står for individuell nedbetaling, og gjelder en andels- eller aksjeleilighets nedbetaling av fellesgjeld.

Selveier

Eiendom med eget gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer i grunnboken (det offentlige registeret over hvem som eier eiendommen). Eier har enerett til bruken på eiendommen.

Prisantydning

Prisen megler eller selger mener boligen bør selges for. Dette er ikke det samme som verditakst, og prisantydningen kan være både lavere og høyere enn verditaksten.

P-rom

Primærrom. Boligens areal, ofte oppgitt som BOA.

Skjøte

Dokumentasjonen som erklærer at fast eiendom overdras mellom kjøper og selger, med kjøpesum.

Sokkelleilighet

En leilighet som ligger under det som regnes som byggets førsteetasje.

Solgt som den er

Solgt som den er, eller «as-is», er et begrep som betyr at selger fraskriver seg ansvaret for etteranmeldte feil og mangler. Dette gjelder ikke feil som burde vært oppdaget av selger før salget.

Tilstandsrapport

En rapport som kartlegger byggets vedlikeholdsmessige stand og som utarbeides i samarbeid med takstmann.

To-, tre-, fire-, femroms osv.

Dette gir deg en oversikt over antall rom boligen har. Med rom menes det soverom og stuer. For eksempel vil en vanlig toroms ha ett soverom, og en stue.

Usjenert

At en eiendom er usjenert vil si at den ikke har direkte innsyn eller står til skue for folk som går forbi eller oppholder seg i nærområdet.

Verdivurdering

Meglers vurdering av eiendommens verdi etter befaring. Må ikke forveksles med verditakst.

Verditakst

Den prisen takstmann mener boligen er verdt sett ut fra eiendommens tilstand gitt et normalt boligmarked.

Ord du vil høre når du er i banken

Annuitetslån

En type lån som har like store beløp i hvert avdrag gjennom hele lånets løpetid.

Avdrag

Den delen av tilbakebetalingen som reduserer selve lånebeløpet.

Finansieringsbevis

Et finansieringsbevis er et bevis på at du har fått innvilget et lån fra banken. I denne bekreftelsen ligger det detaljer om maksimalt innvilget lånebeløp og hvor mye egenkapital du stiller med. Finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder.    

Heftelse

En innskrenkning i eiers rett til en eiendom. For eksempel panterett, forkjøpsrett og servitutt. Heftelser i fast eiendom må tinglyses.

Kausjonist

En kausjonist er en person som stiller som en tilleggsikkerhet for et lån med spesielt høy belåningsgrad i forhold til boligens verdi. Klarer du ikke betale lånet ditt, vil kausjonisten overta ansvaret for at beløpene innfris ovenfor banken.

Lånetakst

Lånetaksten er den verdien boligen blir vurdert å ha av banken. Dette danner grunnlag for lån, pant eller som prisvurdering dersom boligen må tvangsselges. Denne taksten er som regel 15-20% lavere enn en takst gitt av takstmann.

Medlåntager

Dersom du søker om et lån sammen med en annen, vil den ene stå oppført som   hovedlåntager og den andre som medlåntager. Man kan avtale om det skal fordeles 50/50 eller om det skal være en annen fordeling av betjeningen av lånet.

Nominell og effektiv rente

Nominell rente er den renten du betaler i året for å få låne penger. Hvor mye du betaler bestemmes ut av en gitt prosent, som ganges med lånet. Har man et lån på 1.000.000 kr, med 2% rente, vil du betale 20.000 kr i nominelle renter det året. Effektiv rente er den totale prisen du faktisk betaler for å få låne penger – nemlig nominell rente pluss gebyrer. Har du gebyrer på 5000 kr i året, vil din effektive rente i foregående eksempel dermed være 2,5%, siden den totale kostnaden din for å låne pengene er 25.000 kr.

Pant

Sikkerhet i eiendom som garanterer at banken får tilbakebetalt det du har lånt av dem.

Panteattest

En utskrift fra grunnboken som gir oversikt over hvem som er eier av en eiendom og om det foreligger tinglyste heftelser på denne.

Renter

Den prisen banken tar for å låne deg penger. Blir satt som en prosent av lånebeløpet    og betales hver termin.

Serielån

Et lån med variable terminbeløp, men hvor avdragene er de samme hver gang. Terminbeløp er det du betaler hver måned, som består av avdrag, renter og termingebyr.

Ord du får høre på visning

Forkjøpsrett

I noen tilfeller foreligger det forkjøpsrett for enkelte ved salg av bolig. Dette kan være medlemmer av et borettslag eller medlemmer av boligbyggelag som OBOS. Har man forkjøpsrett vil du kunne tre inn i høyeste bud og kjøpe boligen for samme pris som budgiver gav.

Salgsoppgave/prospekt

Skriftlig oppgave som inneholder detaljerte lovregulerte opplysninger om boligen.

Takstmann

En takstmann er en autorisert person som undersøker boligens tilstand og setter en verditakst.

Undersøkelsesplikt

Når du kjøper bolig er det din plikt å undersøke eiendommen for feil eller mangler. Som kjøper står man ansvarlig for å oppdage disse på forhånd av et kjøp. Dersom du kjøper en bolig og oppdager en mangel eller feil du burde ha oppdaget før kjøpet, mister du retten til å klage.

Ord du får høre når du byr

Akseptfrist

Klokkeslettet et bud løper ut og ikke lenger er bindende for budgiveren.

Bud

Et bud er tilbud om det du er villig til å betale for boligen. Det er lov til å by hva du vil, og selger kan velge å akseptere eller avslå. Velger du å legge inn et bud på en bolig, er dette bindende.

Budskjema

Et budskjema må fylles ut og sendes til megler for at du skal være med i en budrunde.

Forbehold

Et krav som inntrer dersom bud eller avtale aksepteres. For eksempel et forbehold om en gitt overtagelsesdato ved kjøp av boligen.

Motbud

Har du lagt inn et bud på en bolig, kan selger avslå ditt bud og komme med et motbud. Dette fungerer da som et tilbud til kjøper som kan velge å akseptere eller avslå.

Ord du får høre når du har kjøpt

GRATULERER

Du har kjøpt en bolig, og en solid gratulasjon er på sin plass. Å kjøpe en bolig er en av de største og viktigste avgjørelsene man kan ta.

Boligkjøperforsikring

Denne forsikringen gir kjøperen rett til advokathjelp ved klager og reklamasjoner i forbindelse med kjøp av bolig. Denne forsikringen må være signert før kjøpskontrakten er gjennomført.

Eierskifteforsikring

Ved salg av eiendom vil selger kunne holdes ansvarlig for feil og mangler i opptil 5 år etter salget. En eierskifteforsikring sikrer mot økonomiske tap dersom slike saker skulle oppstå.

Kontraktsmøte

Møtet da kjøper og selger signerer kontraktene for bolighandelen. Møtet finner sted relativt kort tid etter budrunden.

Overtagelsesbefaring

Kjøper er pliktig å gå over boligen/eiendommen ved overtagelse og se at alt er som det skal.

Overtagelseserklæring

Et skjema som signeres av kjøper og selger ved overtagelse, som dokumenterer at alt er overlevert i riktig stand. Det skal også ligge ved en instruks om gjennomføring av oppgjøret.

Reklamasjon

Skulle kjøper oppdage feil eller mangler i etterkant av overtagelsen, må han/hun henvende seg til selgeren eller motpartens eierskifteforsikringsselskap så fort feilen oppdages. Venter du for lenge frafaller retten til reklamasjon.