nordr

Nordr solgte boliger for NOK 700 millioner i Q1 2023

2023-04-04
Nordr solgte totalt 121 boliger (89 netto) til en verdi av NOK 700 millioner (500 millioner netto) i første kvartal 2023. Salget fordelte seg på 570 millioner i Norge og 130 millioner i Sverige.

-Salget i første kvartal har overrasket oss positivt i både Norge og Sverige, sier konsernsjef Andreas Martinussen i Nordr. Til tross for et lavere boligsalg enn for ett år siden, så er det godt med kunder å jobbe med. I tillegg må vi konstatere at mange investorer bruker tiden vi er inne i til å kjøpe boliger som er klare for overlevering to år frem i tid, sier Martinussen.

Nordr utvikler boliger i de syv største byene i Norden; Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Stockholm, Gøteborg og Malmø. Totalt har selskapet mer enn 17 000 boliger under utvikling.

-Vi er fornøyde med at salget er tilstrekkelig til at vi når våre mål om byggestart, sier Martinussen.  Samtlige boligprosjekter vi la ut for salg i Norge 4. kvartal allerede har nådd 50 % salgsgrad. Det viser at behovet for tidsriktige og bærekraftige boliger fortsatt er til stede. Det er fortsatt lav konkurranse fra nye prosjekter både i Oslo, Bergen og Trondheim. Nå ser vi frem til å legge ut 350 nye boliger i 2. kvartal.

Av de solgte boligene ble solgt 94 enheter solgt i Norge og 27 enheter i Sverige

-I tillegg har vi en gjeng dedikerte ansatte som jobber hardt for å få prosjekter i markedet og enda hardere for å selge boliger tross motvind. Vi ser klare tegn til at det blir billigere å bygge framover, men er innstilt på at boligmarkedet ikke vil løfte seg før mot slutten av året, avslutter Martinussen.

Antallet boliger i produksjon holder seg stabilt og var 2 905 ved kvartalsslutt, mot 2 938 ved utgangen av fjerde kvartal 2022. Nordrs andel var 2 303 boliger.

Nordr startet bygging av 176 boliger i første kvartal 2023, mot 53 i samme kvartal 2022. Salgsgraden for boliger i produksjon var 72% ved kvartalsslutt.


 

Nordrs salg i 2023:

                                   1. kvartal 2023 (1. Kvartal 2022)

                                 Brutto1                                                Netto2

Norge                    94 (246)                                  65 (159)

Sverige                  27 (108)                                    24 (78)

Totalt                     121 (354)                                  89 (237)

  1. Antall solgte boliger inklusive felleseide prosjekter
  2. Nordrs andel av salget