nordr

Nordr solgte boliger for NOK 5,1 milliarder i 2022

2023-01-06
Totalt for året solgte Nordr 935 boliger (685 netto) til en verdi av NOK 5,1 milliarder (3,6 milliarder netto), hvorav 3,4 milliarder i Norge og 1,7 milliarder i Sverige. I fjerde kvartal 2022 ble det solgt 174 boliger (148 netto) til en verdi av NOK 880 millioner (740 millioner netto).

Av de 174 solgte boligene (148 netto) fjerde kvartal var 131 enheter i Norge og 43 enheter i Sverige.

Vi har lyktes godt med de prosjektene vi har salgstartet i fjerde kvartal. Det var liten konkurranse fra andre nye prosjekter både i Oslo, Bergen og Trondheim, så vi var heldige med timingen, sier Andreas Martinussen, konsernsjef i Nordr. 

Nordr utvikler boliger i de syv største byene i Norden; Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Stockholm, Gøteborg og Malmø. Totalt har selskapet mer enn 17 000 boliger under utvikling.

Noe av det vi er mest fornøyde med i 2022, er at vi forserte salgsstarter og la ut mye mer enn planlagt i første og andre kvartal, mens markedet var der. Det viste seg i ettertid å være en god beslutning og har bidratt til at året totalt sett ble bra, og at vi i Norge selger flere boliger enn det vi gjorde i 2021, sier Martinussen.

I Sverige har Nordr innført en egen rentegaranti, som gir boligkjøperne større forutsigbarhet for de de faste månedsutgiftene og i Norge har Nordr i fjerde kvartal solgt sine første boliger med konseptet leie-til-eie.

I tillegg har vi en gjeng dedikerte ansatte som jobber hardt for å få prosjekter i markedet og enda hardere for å selge boliger tross motvind. På den positive siden ser vi også klare tegn til at det blir billigere å bygge framover, avslutter Martinussen.

 Antallet boliger i produksjon var 2 938 ved årsslutt, mot 3 207 i tilsvarende periode i 2021. Nordrs andel var 2 359 boliger. Nordr startet bygging av 281 boliger i fjerde kvartal 2022 og totalt 1 379 boliger i 2022, mot 1 371 i 2021. Salgsgraden for boliger i produksjon var 74 % ved årsslutt.

Nordrs salg i 2022:

                            4. kvartalet2022 (2021)                                        2022 (2021)

                               Brutto1                   Netto2                                        Brutto1                       Netto2

Norge                  131 (161)                111 (86)                             591 (517)                403 (293)
Sverige                43 (175) 3                37 (143) 3                                 344 (766) 3              282 (693) 3
Totalt                   174 (336) 3            148 (229) 3                             935 (1 283) 3            685 (986) 3

1.       Antall solgte boliger inklusive felleseide prosjekter

2.       Nordrs andel av salget

3.       I 4. kvartal 2021 ble det i tillegg solgt 232 enheter i et utleieprosjekt i Sverige

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Andreas Martinussen, +47 400 00 405 andreas.martinussen@nordr.com

Jonas Engelblom, kommunikasjonsdirektør, +46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.com