nordr

Nordr solgte boliger for 1,3 milliarder andre kvartal

2022-08-12
Nordr solgte boliger for 1 343 millioner (981 millioner netto) i løpet av andre kvartal 2022. Den norske virksomheten sto for 588 millioner (353 millioner netto) og den svenske for 795 millioner (661 millioner netto).

Nordr solgte 280 boliger (227 netto) i årets andre kvartal, hvorav 94 i Norge (60 netto) og 186 i Sverige (167 netto).

-Vi har i kvartalet solgt godt på flere prosjekt og ligger etter 6 måneder på linje med antall salg i 2021. Nordr fortsetter å sikre gode enterprisekontrakter i et marked som er krevende for mange aktører. Dette gjør at våre kunder kan være trygge på at Nordr vil igangsette våre prosjekter og ferdigstille kundenes nye boliger, sier Pål Aglen, konstituert konsernsjef i Nordr.

Nordr utvikler boliger i syv av de største byene i Skandinavia – Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger i Norge, og Stockholm, Göteborg og Malmö i Sverige. I flere av byene er Nordr nå den største enkeltaktøren med totalt 634 solgte boliger (463 netto) til en verdi av 3 386 millioner (2 348 millioner netto) hittil i år.

Antallet boliger i produksjon er nå 3 037 boliger mot 2 488 i andre kvartal 2021. Nordrs andel er

2 473 boliger. Nordr igangsatte bygging av 629 (493) boliger i andre kvartal 2022. Salgsgraden for boliger i produksjon er 85%.

Boligsalgstallene for Nordr per andre kvartal 2022:

Andre kvartal 2022 (2021)


Brutto
1
Norge 94 (119)
Sverige 186 (146)
Totalt 280 (265)

Netto2
Norge 60 (73)
Sverige 167 (140)
Totalt 227 (213

  1. Antall solgte inklusive felleseide prosjekter
  2. Nordrs andel av salg

For ytterligere informasjon kontakt:

Kst. konsernsjef Pål Aglen, +47 993 89 224, pal.aglen@nordr.com

Kommunikasjonsdirektør Jonas Engelblom,
+46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.com