nordr

Nordr har solgt 450 boliger for 2,5 milliarder hittil i år

2023-10-03
Nordr solgte totalt 110 boliger til en verdi av NOK 600 millioner i tredje kvartal 2023. Salget fordelte seg på 64 boliger i Norge og 46 boliger i Sverige. Hittil i 2023 har Nordr solgt 453 boliger til en verdi av 2,5 milliarder kroner.

Justert for Nordrs andel av samarbeidsprosjekter har Nordr solgt 335 boliger til en verdi av 1,8 milliarder kroner i 2023.

 Vi gleder oss over at boligmarkedet i Sverige ser ut til å ha bunnet ut. Utviklingen i antall solgte boliger har vært positiv gjennom 2023, og vi tror det svenske markedet har lagt det verste bak seg. Antallet salg i tredje kvartal var høyere enn i 2022, og den positive trenden er tydelig i interessen boligkjøpere viser for kommende salgsstarter, sier konsernsjef i Nordr, Andreas Martinussen.
Vi har solgt bra i Norge hittil i år, men mot slutten av tredje kvartal opplevde vi avtakende salg også i storbyprosjekter med god beliggenhet. Mange rentehevinger og negativ nyhetsstrøm bidrar til å skremme potensielle boligkjøpere, selv om det å kjøpe til dagens pris med overlevering to-tre år fram i tid sannsynligvis blir en god investering, sier Martinussen.

Totalt sett startet Nordr bygging av 166 boliger (83 netto) i tredje kvartal 2023. Til sammenligning ble det igangsatt 149 boliger (109 netto) i andre kvartal.


 

Rentetoppen nærmer seg, hvis ikke vi har nådd den allerede. Både boligsalg og bygggeaktiviteten har bremset kraftig. Det går ikke lang tid før tilbudssiden i storbyene blir enda dårligere enn i dag. Kanskje kommer rekylen i boligmarkedet raskere enn det folk flest tror. Vi tror dagens marked vil gjøre at de sterke aktørene blir sterkere, og det handler om å posisjonere seg riktig i tiden framover, sier Martinussen.

Antallet boliger i produksjon var 2 340 (1 763 netto)  og salgsgraden for boliger i produksjon var 71 % ved kvartalsslutt.

Nordrs salg i 2023:

 

                            3. kvartal 2023 (2022)          Akkumulert per 3. kvartal 2023 (2022)
                           Brutto
1                       Netto2                        Brutto1                   Netto2

Norge              64 (120)                   39 (73)                292 (460)          188 (292)
Sverige            46 (35) 3                        43 (30) 3                   161 (301)             147 (246)
Totalt               110 (155) 3                      82 (103) 3                 453 (761) 3            335 (538) 3


1.       Antall solgte boliger inklusive felleseide prosjekter

2.       Nordrs andel av salget