nordr

Hva er forskjellen på selveier- og borettslagsleilighet?

2019-03-22
Er du på jakt etter ny bolig, men usikker på hva slags eierform du bør gå for? Her forklarer vi fordelene med selveierleilighet og borettslagsleilighet.

Det er mye å sette seg inn i når du skal kjøpe ny bolig. Blant annet må du ta stilling til hva slags bolig som er mest gunstig for deg. Skattemessig behandles selveier- og borettslagsleiligheter helt likt.

Og selv om flere hevder at den ene eierformen visstnok gir mer for pengene enn den andre, er det ingenting som tilsier at én spesifikk eierform gir utslag på prisen. Likevel bør du være klar over forskjellene, for å sikre deg de beste forutsetningene for ditt bruk.

Borettslagsleilighet (andelsleilighet)
En borettslagsleilighet er en bolig som tilhører et borettslag, og som disponeres av en person som er andelseier i borettslaget. Derfor kalles det også andelsleilighet eller andelsbolig.

Pris

En andelsleilighet er fritatt dokumentavgiften på 2,5 % av tomteprisen for nybygg (markedsprisen for gamle boliger). Selv om man i teorien skulle tro at dette fører til høyere priser for disse boligene, er ikke dette påvist. Det er med andre ord ingen økonomisk fordel eller ulempe ved å eie en andelsleilighet. Planlegger du å flytte etter en kortere periode, kan en andelsleilighet være gunstig for deg.

Utleie

Eier du en bolig i denne eierformen, gir Borettslagsloven § 5-5 deg mulighet til å leie ut boligen i inntil tre år – uten godkjenning fra styret. Dette forutsetter at du selv har bebodd leiligheten i minst ett år forut for utleie. Du må likevel huske på å informere styret om fremleieforholdet. Fordelen med denne treårsregelen er at det blir mindre gjennomtrekk av beboere, mens ulempen med å eie en borettslagsleilighet er at den er lite gunstig for deg med hensikt om langtidsutleie.

Forkjøpsrett

Merk at det ikke er budrunde for nye boliger, så dette punktet gjelder for ditt eventuelle salg i fremtiden. Du som allerede bor i en andelsleilighet kan ha forkjøpsrett på boliger til salgs innad i borettslaget. Hvorvidt det er forkjøpsrett i borettslaget fremgår av vedtektene. Dette betyr at når den ordinære budrunden er avsluttet, får beboerne en gitt frist på å bestemme seg for om de ønsker å kjøpe boligen for høyeste bud (samt en gitt frist til forkjøpsrettsavklaring).

Vedlikehold

Borettslag muliggjør ubegrenset innvendig oppussing av boligen din, mens utvendig oppussing krever samtykke fra styret. I tillegg kan borettslaget ta opp fellesgjeld som finansierer utbedring av fellesområdene. Eksempler på dette kan være nytt takbelegg, heis, balkonger, maling eller generelt vedlikehold. Du får dessuten en «gratis» økonomisk trygghet om borettslaget har fellesformue, fremfor fellesgjeld.

Selveier
Eierseksjon er betegnelsen på en leilighet der eieren har enerett til å bruke leiligheten, men der hele eiendommen, altså bygningen og tomten, er i sameie med de øvrige seksjonseierne.  

Pris

Viktig å huske på dersom du vurderer å kjøpe en selveierleilighet, er dokumentavgiften på 2,5 %. Her gjemmer det seg likevel en liten gulrot! For gamle boliger er regelen at disse 2,5 prosentene regnes ut i fra markedsprisen (det boligen blir solgt for), mens du i nybygg kun betaler 2,5 % av andel tomteverdi – med andre ord en vesentlig lavere sum enn hva boligen din vil være verdt når den står ferdig.

Dersom du kjøper en bolig i et nybygg for 5 millioner kroner, men utbyggeren har betalt 1 million «din» andel av tomten, vil dokumentavgiften kun være 25.000 kroner. Si at du selger boligen for 5.5 millioner kroner etter noen år – da må neste kjøper betale 137.500 i dokumentavgift.

Utleie

Om du planlegger eller ønsker å holde mulighetene åpne for fremtidig utleie, er det ingen tvil om at du bør investere i en selveierleilighet. Her settes ingen tidsbegrensninger for fremleie, og du står dermed fritt til å kjøpe en leilighet kun for å leie den ut.

Forkjøpsrett

Selv om nybygg har fastpris, skal du sannsynligvis en gang i fremtiden selge boligen din videre – da på det frie markedet med åpen budrunde. Kjekt å vite når du en dag skal selge, er at det ikke er forkjøpsrett på selveierboliger.

Vedlikehold

Å eie en selveierleilighet gir stor frihet. Du eier eiendommen, og står fritt til å pantsette den, ta opp lån, leie ut eller pusse opp uten å måtte innhente tillatelse. Når det gjelder oppussing er det ingen andre regler for selveier, sammenlignet med borettslag. Innvendig oppussing gjør du som du vil – utvendig er det styret i sameiet som har ansvaret.