nordr

«Helsfyr, før, nå og i fremtiden»

2020-01-01
VEIDEKKE EIENDOM STØTTER FOTOPROSJEKT PÅ HELSFYR.

Den 8.mai var det offisiell åpning av fotoprosjektet «Helsfyr før, nå og i fremtid» utført av elever på Fyrstikkalleen skole i Oslo.

Prosjektet støttes av Veidekke Eiendom, fordi det på en flott måte setter Helsfyr på kartet. Dette passer godt inn i arbeidet med vårt eget store utbyggingsprosjekt ved siden av Fyrstikktorget, hvor vi nå er i en tidlig reguleringsfase.

Veidekke har igjennom dette prosjektet store ambisjoner om å skape en god byutvikling som vil løfte Helsfyr som sted.

Prosjektet vil kunne gi ca 400 boliger og nye byrom med utadrettet virksomhet på gateplan.


Sammen med naboene Oslo Areal og Entra støtter vi prosjektet økonomisk. I tillegg har Veidekke lånt ut en fin ny rød container som huser utstillingen.

Utstillingen vil bli stående på Helsfyr i flere måneder.