nordr

Energimerking av bolig: Hvordan fungerer det egentlig?

2019-12-10
I forbindelse med boligkjøp er det mange faktorer, i tillegg til prisen, som spiller inn. Å forstå boligens energimerking er viktig for å forutsi fremtidens levestandard, oppussingsbehov og kostnader.

Er du på boligjakt? Da er det gjerne planløsning, areal og overflater som utgjør førsteinntrykket. Videre skaffer du deg sannsynligvis oversikt over sameiets eller borettslagets økonomi, når boligen ble pusset opp sist og ikke minst tilstandsrapporten til de ulike rommene.

Boligkjøpere tar i liten grad hensyn til boligens oppvarmingsbehov, og derfor gjenspeiler boligprisene i liten grad ulikhetene i oppvarmingskostnadene. De fleste vet at A er bedre enn G, men vet du hva energimerket egentlig har å si for deg som beboer?

Energimerket er todelt
Energimerket indikerer hvor mye og hvilken type energi som leveres til boligen din, og tar ikke hensyn til hvor mye eller lite strøm du bruker. Merket består av to deler: en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Disse har ingen sammenheng med hverandre. Det betyr at en bolig med høy energikarakter, likevel kan få en god oppvarmingskarakter, og omvendt.

Energikarakter: Fra A til G
Energikarakteren går fra A til G. A er den beste karakteren, og er basert på det som kalles beregnet levert energi. Når det bygges en ny bolig, må man følge byggeforskriftenes krav til energi. Netto energibehov er bygningens behov for energi til oppvarming, ventilasjon, tappevann, belysning, utstyr og så videre. Så lenge disse forskriftene er tilfredsstilt, har man nådd energikravet.

En bolig som er bygget med elektriske ovner vil kunne ha samme netto energibehov som en bolig bygget med gassovn, men boligene vil ikke ha samme energikarakter. Dette fordi en gassovn har et større virkningsgradstap. I praksis betyr dette at jo bedre energikarakter, desto mer kostnadseffektiv vil din (potensielle) bolig være.

Hva skal til for å oppnå energikarakter A?
De fleste eksisterende bygninger har enten karakter D, E, F eller G. En bolig som er bygget etter minimumskravene i byggeforskriftene og ikke benytter solenergi eller varmepumpe til oppvarming, vil under normale omstendigheter oppnå karakteren C. Har man derimot solenergi, eller varmepumpe og/eller boligen og tilhørende vinduer er isolert bedre enn kravene, får boligen karakteren B. Kravene for å oppfylle energikarakter A forutsetter at bygget har vesentlig bedre isolasjons- og energistandard enn minstekravet i byggeforskriftene.

Oppvarmingskarakter: Fra grønn til rød
Oppvarmingskarakteren deles inn i fem ulike farger (fra grønt til rødt). Karakteren rangerer boligen etter hvilket oppvarmingssystem og tappevann som er installert. Jo bedre mulighet for å varme opp boligen med fornybar energi uten direkte bruk av elektrisitet, olje eller gass, desto bedre oppvarmingskarakter blir gitt. Ved bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet, gis rød karakter.

Skalaen strekker seg fra mørkegrønn, lysegrønn, gul, oransje og rød. Grønn karakter gis boliger med svært bærekraftige, miljøvennlige og fremtidsrettede oppvarmingssystemer.

Hvorfor er energimerket viktig for meg?
Ser man på Norges energiforbruk under ett, går faktisk hele 40 prosent til bygninger. For norske husholdninger står dette for den største utgiftsposten, etter lån i banken. En bolig med dårlig energikarakter og oppvarmingskarakter vil i første omgang være belastende for miljøet. For deg som privatperson er det også verdt å merke seg at du vil få høye strømregninger.

Ønsker du lave boutgifter over tid, bør du derfor se etter energieffektive boliger når du er på jakt etter nytt hjem. Spesielt energikarakteren gir gode indikasjoner på hvordan strømregningen vil utarte seg. Selvfølgelig avhenger utgiftene mest av hvor stort ditt eget forbruk er, men med en energieffektiv bolig vil du i hvert fall ikke betale unødvendig mye.