nordr
Nordr
Bolig

Moerveien

Første etasje i prosjektet skal bebyggelsen benyttes til publikumsrettet virksomhet, primært forretningskontor, fellesareal for bolig. Prosjektet byggestartes i løpet av 2024.

Type

Forretning

Kvm.

850 Kvm.

Lokasjon

Ås

Status

  • Under utvikling
  • Under bygging
  • Ferdigstilt