nordr
Nordr
Bolig

Fastiliteter

Personalgarderober med dusj

Sykkelparkering

Grøntarealer

Fonteneplass

Lagerrom

God eksponering

Nærhet til turistattraksjoner