nordr
Nordr
Bolig

SLUPPEN

- er nye Trondheim

Adkomst og tilgjengelighet 

Sluppen har i dag meget god tilgjengelighet. Det er lett å komme til Sluppen med bil, buss og sykkel. Å spasere fra Solsiden tar 35 minutter, å sykle tar 15 minutter. Bussavgangene er hyppige. Tilgjengeligheten bedres ytterligere ved ferdigstillelse av nye Sluppen bru, Byåsentunellen og nytt Sluppenkryss. Når disse elementene er på plass vil Sluppen være et komplett kollektivknutepunkt som binder sammen trafikken mellom nord, sør, øst og vest. De prosjekterte superbusstraséene går via Sluppen. Nye gang- og sykkelveier er planlagt blant annet i Sluppenvegen, samt ny forbindelse mot sentrum gjennom eksisterende undergang under Omkjøringsveien mellom Siemens sør og Siemens nord.

Buss

Sykkelparkering

Bilparkering

Bydelsparken

Lysgården kompletterer byggerekken og vil ligge med bredsiden like inntil et parkanlegg som er under planlegging. Parken tar opp i seg det geometriske uttrykket fra omkringliggende arkitektur, og kombinerer dette med oppholdssoner med innbydende sittemuligheter. Den østvestorienterte retningen gir gode solforhold, og muligheter for bruk og opphold gjennom hele året. Formålet med parken er å tilby en kombinert lunsj- og aktivitetspark for arbeidstakerne i Sluppenområdet, men også å gi byen en park de kan være stolt av og bruke uansett alder og behov i det offentlige rom. Parken orienteres mot Smidalen. Smidalen er områdets eksisterende grøntområde få kjenner til. Smidalen har grønne sletter, stier og benker i skogkledt kupert terreng, og en majestetisk nedfart til en del av Nidelven. Sluppen binder sammen gamle og nye grøntarealer.

Park

Café