nordr

Viktige datoer fremover

2022-10-13
Nå er vi endelig klar for salgsstart på Storetveithagen. Som interessent får du tilgang til alt markedsmateriell først. I dette nyhetsbrevet får du en oversikt over viktige datoer.

21. oktober: Markedsmateriell
Den 21. oktober får du tilsendt link til hjemmeside, prospekt og boligvelger med priser. Da har du all informasjonen du trenger, slik at du har god tid frem mot salgsstarten til å bli godt kjent med prosjektet.

23. og 30. oktober: Åpen tomtevisning
Vi ønsker deg velkommen inn på vårt kontor i Fantoftvegen 2 for en hyggelig boligprat søndag 23.10 og søndag 30.10 mellom kl 12-14.

Her vil du få utdelt prospekt og muligheten til å stille spørsmål om det du måtte lure på. Om tidspunktet ikke passer, eller du ønsker et eget møte, så er det bare å booke tid med oss. Vi er tilgjengelig i hele perioden fra 21.10 til 04.11.

1. november: Digitalt Infomøte
Det blir avholdt et digitalt infomøte hvor prosjektet blir presentert av Nordr og salgsprosessen vil bli gjennomgått steg for steg. Det blir sendt ut en egen Teams link via nyhetsbrev til alle registrerte interessenter i forkant av møtet.

4. november: Frist for innlevering av kjøpstilbud
Du kan inngi kjøpstilbud så snart du har mottatt prospekt og boligvelger. Fredag 04.11 kl 23:59 er siste frist for å innlever kjøpstilbud.

Du vil på førstkommende fredag få et utfyllende nyhetsbrev som forteller nærmere om hvordan salgsprosessen vil foregå.

Ved spørsmål om prosjektet kontakt:
Christoffer Nordvik, tlf 907 86 996, mail: christoffer.nordvik@nordr.com