nordr

Slik deltar du på forhåndssalget

2024-05-24
Her finner du en beskrivelse på hvordan man leverer kjøpstilbud.

Skriftlig, bindende bud på prisantydning må være levert inn til megler innen mandag 10.06 kl 20.  

Alle bud må ha akseptfrist til 14. juni kl 23. Er det ikke oppgitt en akseptfrist legges det til grunn at den er overnevnte. Bud under prisantydning vil ikke aksepteres.

Bud legges inn digitalt via boligvelger ved å gå inn på den boligen du ønsker å kjøpe
og trykk på "kjøp". Ha Bank-ID tilgjengelig slik at du får fullført budprosessen.

Legg inn personalia på alle som skal stå som kjøpere. Oppgi din plan for finansiering og oppgi kontaktdetaljer til din kontakt i banken.

Om du er eneste budgiver på boligen og budet oppfyller vilkårene, vil selger akseptere budet.

Er det innen budfristen mottatt flere bud på samme bolig, vil det i etterkant bli gjennomført en lukket budrunde mellom disse budgiverne, slik at ingen nye budgivere eller interessenter slipper til. Selger vil varsle en dag i forkant om når budrunden starter. Alle bud i budrunden må ha akseptfrist på minimum 30 minutter.

Du kan bedre dine odds ved å by på flere alternative boliger.
Man har gjerne en favoritt, men om du ønsker å øke dine muligheter kan du i tillegg legge inn bud på flere alternative boliger. Dette valget må du også ta innen fristen 10.06.2024

Slik går du frem:
Legg inn bud på hver enkelt bolig på hjemmesiden slik det er beskrevet ovenfor. Du kan gi bud på inntil 4 ulike boliger i prioritert rekkefølge.

Prioritering skjer ved at det utformes et forbehold på hvert enkelt bud en velger å gi. Ved inngivelse av det enkelte bud settes opp en prioritering av boligene fra 1 og inntil 4. Forbeholdet gis da slik: "Prioritet 1 : A-1.1, Prioritet 2 : A1.2, Prioritet 3: A-1.3" etc.

Husk at du må ha samme forbehold på alle leilighetene du ønsker å by på.

Denne prioriteringen er viktig da den vil styre i hvilken rekkefølge selger vil akseptere bud. Budgiver som er eneste budgiver på flere enheter, vil da være sikret å få aksept på den med høyest prioritet.

Budgiver kan likevel velge å delta i budrunde på en bolig som budgiver har satt på en høyere prioritet enn den boligen som kjøper er eneste budgiver på. Vi reserverer da den sistnevnte til eventuelle budrunder er avklart.

Selger vil innen 10. juni informere den enkelte budgiver om det er flere budgivere på den eller de boligen(e) vedkommende har lagt inn bud på.

Selgers aksept av bud og gjennomføring av budrunden
Alle budrunder vil bli avklart fortløpende fra og med tirsdag 11. juni. Budrunder vil bli søkt løst i følgende rekkefølge: 5-roms, 4-roms, 3-roms og 2-roms. Budgivning starter med den boligen som har høyest prisantydning innen sin kategori (parkering ikke medregnet). Deretter i synkende rekkefølge. Ved boliger på samme prisnivå innen sin kategori, gjennomføres budrunden på den som ligger i høyeste etasje eller har størst arealer (BRA-i) om de ligger i samme etasje. Om det ikke er mulig å skille på disse vilkår, velger selger rekkefølge. I de tilfeller hvor det ikke er samme budgivere på ulike enheter vil selger kunne gjennomføre budrunder som avviker fra dette. Budgivere som har bud inne på flere boliger etter prioritet, skal ikke oppleve at det er budrunder på mer enn en av disse om gangen.

Det enkelte bud vil bli akseptert fortløpende av selger slik tiden tillater.

Jeg ønsker å kjøpe to boliger. Hva gjør jeg?
For kjøpere som ønsker å kjøpe to boliger må dette gjøres ved at det inngis bud på hver enhet, men da uten det oppgitte forbeholdet. Om en ønsker å gi bud i prioritert rekkefølge kan en også gjøre dette. Totalt kan en da legge inn bud på 2x 4 enheter i prioritert rekkefølge. Det er kun mulig å kjøpe to boliger. Konferer gjerne megler om du ønsker å kjøpe flere enheter.

Hva skjer om jeg ikke får aksept på noen av mine bud?
Budgivere som ikke oppnår aksept på sine bud vil fortløpende få anledning til å legge inn bud på ledige boliger. Dette er boligene hvor selger ikke har mottatt bud på ved fristens utløp eller som blir ledig fordi budgiver har fått aksept på en annen bolig i prosjektet. Her blir det fast pris og "første mann til mølla". Ingen andre interessenter enn dem som la inn bud innen fristen 10.06 får anledning til å legge inn bud på disse før alle bud i prosjektet er avklart. Som budgiver beholder en altså en fordel helt frem til alle bud er avklart. Konferer med megler når dine bud er avklart slik at du får relevant informasjon om ledige enheter.

Dersom du har noen spørsmål eller ønsker oppfølging er det bare å ta kontakt!