nordr

BB1 er første BREEAM-NOR sertifiserte boligblokk nord for Dovre

2023-08-15
Nå er sluttrapporten i boks og det er offisielt: Byggetrinn 1 på Øvre Steinaunet ble den første BREEAM-NOR sertifiserte boligblokken med selveierleiligheter i Midt-Norge.

BREEAM-NOR sertifiseringen har vært en omfattende prosess hvor utbygger har målt og dokumentert alle sider av byggarbeidet og planleggingen. Det innebærer alt fra biologisk mangfold og inneklima, til CO2-utslipp, tilrettelegging for klimavennlig transport, avfallshåndtering og mye mer. Også eksterne revisorer har vært på plass både underveis og i etterkant av byggeprosessen for å følge med at alt har gått riktig for seg.

Ifølge Arne Marius Djønne, prosjektleder hos Nordr, har arbeidet vært lærerikt og båret mange frukter:

«Det har vært nybrottsarbeid hele veien, og nå tar vi selvfølgelig med oss alt vi har lært inn i fremtidige prosjekter. I tillegg til å kutte store klimagassutslipp, har miljøsertifiseringen gjort oss oppmerksomme på store og små tiltak som gjør huset til et bedre sted å bo. For eksempel er lysene i svalgangen plassert i lavt på veggen, og ikke i taket, for å unngå lysforurensning inn til soverommene. Det er takket være en studie vi gjorde i arbeidet med BREEAM-NOR.»

Djønne forteller videre at dette er bare begynnelsen. Fremover kommer miljøsertifiseringen til å være et viktig verktøy for utbyggere og entreprenører – og sette nye standarder for byggebransjen. Faktisk ble det allerede under byggingen av Byggetrinn 1 oppdaget upresise formuleringer i betongstandarden som gjør at byggenæringen kan kutte 50.000 tonn CO2.

For Dmitri Gorski, styreleder i det nye borettslaget, føles det trygt å overta et bygg hvor han vet at alt er på stell:

«Det er imponerende når man hører hvor grundig prosessen har vært. Selve overtagelsen har vært veldig ryddig, og på ettårsbefaringen er listen svært kort. Nå som vi har fått opp plaketten blir sertifiseringen mer synlig for de som bor her og kanskje blir flere nysgjerrige på å undersøke nærmere hva dette innebærer. Så er det klart at fokuset på bærekraftige løsninger smitter." 

På sikt kan miljøsertifiseringen fra BREEAM-NOR bli enda viktigere for beboerne også økonomisk. Banker som til nå har kunnet tilby grønne lån med lave renter vil om kort tid bli nødt til å stille strengere krav til dokumentasjon på at lånet går til en bærekraftig bolig. Når den tid kommer vil miljøsertifiseringen fra BREEAM-NOR være gull verdt.

Hva er BREEAM-NOR?


BREEAM er verdens ledende sertifiseringsordning for bærekraftsvurdering av bygninger, siden 1990. Verdien av et BREEAM-sertifikat er bedre kvalitet og lavere miljøbelastning fra nybygging til bruksfasen. Grønn Byggallianse har gjennom BREEAM-NOR tilpasset BREEAM til norske forhold.

 BREAAM-NOR-sertifisering krever blant annet:

  • Bruk av lavemitterende materialer
  • Energieffektive løsninger for belysning, varme, m.m.
  • Byggepraksis med svært høy ivaretakelse av ytre miljø, sikkerhet og helse-/arbeidsmiljø
  • Forbud mot miljøgifter
  • Sikre kvalitet gjennom uavhengig tredjepartsevaluering av miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier