nordr
Nordr
Bolig

52 nye, miljøsertifiserte leiligheter

2020-06-15
Øvre Steinaunet blir Trondheims aller første BREEAM-NOR miljøsertifiserte boligprosjekt. For å oppnå dette blir alle sider av Veidekkes miljøarbeid dokumentert og målt – fra biologisk mangfold og inneklima, til CO2-utslipp og avfallshåndtering.

Dette sørger for bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra planlegging til overlevering. I tillegg sikrer BREEAM-NOR både lavere energiforbruk og bedre innemiljø. Bra for miljøet, og bra for deg.

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, lansert i 1990 av BRE i England. Grønn Byggallianse har gjennom BREEAM-NOR tilpasset BREEAM til norske forhold.

BREAAM-NOR-sertifisering krever blant annet:

  • Bruk av lavemitterende materialer
  • Byggepraksis med svært høy ivaretakelse av ytre miljø, sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø
  • Forbud mot miljøgifter
  • Samfunnsansvarlig bygging med kun lovlig avviklet tømmer
  • Tilrettelegging for klimavennlig transport som elbil, el-sykkel og kollektivtrafikk
  • Separat energimåling av hver leilighet

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Vi i Veidekke jobber aktivt med å redusere vårt klimagassutslipp.
 
Derfor starter vi nå med miljøsertifisering av egne boligprosjekter i henhold til BREEAM-NOR. I Oslo er vi allerede godt i gang med Nyegaardskvartalet, som er Norges største BREEAM NOR-sertifiserte boligprosjekt. Nå er turen kommet til Trondheim og prosjektet Øvre Steinaunet. Det første byggetrinnet, BB1, blir sertifisert på nivået «Pass». Vi jobber nå for å forbedre oss enda mer, og oppnå høyere nivå på framtidige byggetrinn.

Uforsk leilighetene i BB1