nordr
Foto: Eik FotoFoto: Eik Foto

Høst dine egne grønnsaker på Skøyen!

2021-12-03
Nordr er i ferd med å avslutte rivearbeidene på Nedre Skøyen vei 24-26, deretter starter reguleringsprosessen før vi kan begynne med byggingen. I denne perioden ønsker Nordr å tilby naboer og andre som er å interesserte, muligheten til å dyrke egen mat på en del av eiendommen!

Nordr har engasjert U.Reist for å klargjøre og drifte et areal med god jord for dyrking av grønnsaker som vil ligger klart for frø og småplanter allerede våren 2022. Dyrkingen skal organiseres gjennom et samdyrkelag, som de som ønsker det kan delta.

Samdyrkelaget driftes av en profesjonell bybonde fra U.Reist, sammen med innsats fra andelshaverne. Som andelshaver i et samdyrkelag får du del i arbeidet, læringen og fellesskapet. Du får rett på en andel av produksjonen hver uke hele sesongen, og høster dine egne grønnsaker rett fra åkeren!

Medlemskap i et samdyrkelag er sosialt, lærerikt og smaker fantastisk!

Foto: Kjetil KorslienFoto: Kjetil Korslien

Samdyrkelag som modell for å dyrke i offentlige rom har vist seg så vellykket at U.Reist i dag drifter samdyrkelag for mer enn 500 medlemmer på forskjellige steder i byene våre. Se en video her for å få et inntrykk av hvordan et samdyrkelag driftes! Du kan også lese mer om samdyrkelag her. 

Mer informasjon og mulighet til å kjøpe andel vil bli delt med alle beboere rett over vinterferien og dere som er interessenter på Nedre Skøyenvei vil selvfølgelig få informasjonen først! 

 Foto: Kjetil Korslien og EICK Foto

youtube_video_preview