nordr

Bli med i Skøyen samdyrkelag!

2022-03-11
Du har nå mulighet å være med og dyrke grønnsaker og et sosialt fellesskap i den nye åkeren på Skøyen! Prosjektet er et samarbeid mellom Nordr og U.Reist.

På Nedre Skøyen vei planlegges ca. 190 leiligheter. I mellomtiden vil vi bruke tomten til noe som kommer nærområdet til gode. Derfor etableres nå Skøyen samdyrkelag som vi håper mange vil få glede av! Åkeren på et halvt mål etableres som et midlertidig tiltak i Nedre Skøyenvei 24-26.

Tilbudet gjelder deg som er boligkjøper eller nabo. Antall plasser er begrenset. For å benytte deg av tilbudet må du trykke på "Jeg vil bli andelshaver".

Hver onsdag (oppstart ila april) er det samjobbing mellom kl. 16.00 og 19.00.I tillegg organiseres det kurs og sosiale sammenkomster.

For spørsmål, ta kontakt på skoyen@u-reist.no.

Trykk her for påmelding, fristen for å melde seg på er 31. mars:

Jeg vil bli andelshaver! 

I Skøyen samdyrkelag får du lære mer om økologisk dyrking, dele opplevelser med nåværende og fremtidige naboer - og nyte ureiste grønnsaker.

Samdyrkelaget driftes av en profesjonell bybonde fra U.Reist, sammen med innsats fra andelshaverne. Du får rett på en andel av produksjonen, og høster grønnsaker rett fra åkeren. Det finnes andeler med og uten arbeidsinnsats, og for små og store husholdninger. Sesongen er normalt fra juni/juli til og med oktober, oftest med noe mindre å høste i starten og slutten.

Les mer om hva et samdyrkelag er og hva du kan forvente på

www.u-reist.no/samdyrkelag