nordr

Viktige datoer fremover!

2021-12-17
Hei alle sammen!
Det begynner å nærme seg salgsstart, og her kommer noen sentrale datoer.

23.12 – Markedsmateriell.

Som interessent får du tilgang på alt markedsmateriell først. Denne dagen får du tilsendt link til hjemmeside, prospekt og boligvelger med priser. Da har du all informasjonen du trenger, slik at du har god tid frem mot salgsstarten til å bli godt kjent med prosjektet. 

 

11.01 – Infomøte

Det blir avholdt et infomøte hvor prosjektet blir presentert av arkitekt og utbygger. Proaktiv Prosjektmegling vil gjennomgå salgsprosessen steg for steg. Infomøte blir avholdt på VilVite senteret. Det vil komme link for påmelding, om infomøte ikke kan gjennomføres fysisk vil møtet bli gjennomført digitalt.

 

14.01 – Frist for innlevering av kjøpetilbud

Du kan inngi kjøpstilbud så snart du har mottatt prospekt og prisliste. 14.01 er siste frist for å delta på salgsstarten.

 

Du vil  i neste uke få et mer utfyllende nyhetsbrev som forteller nærmere om hvordan salgsprosessen vil foregå. 

Med ønske om en fin helg fra prosjektteamet på Mølleneset, 

Har du spørsmål om prosjektet kontakt megler:

Lasse Johannesen / 992 16 800 / lj@proaktiv.no

Lena Leikvoll / 480 81 361 / lena.leikvoll@proaktiv.no