nordr

Slik kjøper du bolig på Mølleneset

2021-12-22
Slik går du frem for å være med på salgsstart på Mølleneset:

Skriftlig, bindende bud på prisantydning må være levert inn til megler innen fredag 14. januar 2022 kl. 15:00. Bindende bud kan gis tidligst fra du har mottatt og lest salgsoppgaven/prospektet. 

Alle bud må ha akseptfrist 28. januar. Er det ikke oppgitt en akseptfrist legges det til grunn at akseptfrist er 28. januar.

Gå inn på prosjektets hjemmeside www.molleneset.no og gi bud digitalt via "Boligvelgeren" og tjenesten "Trygg budgivning". Dette gjøres enkelt ved å gå inn på den boligen du ønsker å legge inn bud på. Ha tilgjengelig din Bank id slik at du får fullført budprosessen. 

Legg inn personalia på alle som skal stå som kjøpere. Oppgi din plan for finansiering og oppgi kontaktdetaljer til din kontakt i banken. 

Om du er eneste budgiver på boligen og budet oppfyller vilkårene, vil selger akseptere budet. 

Er det innen budfristen den 14. januar kl. 15:00 mottatt flere bud på samme bolig, vil det i etterkant bli gjennomført en lukket budrunde kun mellom disse slik at ingen nye budgivere eller interessenter slipper til. Megler vil varsle en dag i forkant om når budrunden starter. Alle bud må ha akseptfrist på minimum 30 minutter. 

Megler vil innen 17. januar informere den enkelte budgiver om det er flere budgivere på den eller de boligen(e) vedkommende har lagt inn bud på. 

Du kan bedre dine odds ved å by på flere alternative boliger. 

Du har gjerne en favoritt, men om du ønsker å øke dine muligheter kan du i stedet velge å legge inn bud på flere alternative leiligheter. Dette valget må du også ta innen salgsstart den 14. januar. 

Slik går du frem: 

Du legger inn bud på hver enkelt bolig på hjemmesiden slik det er beskrevet ovenfor. Du kan gi inntil 4 bud på 4 ulike boliger i prioritert rekkefølge.

Prioritering skjer ved at det utformes et forbehold på hvert enkelt bud en velger å gi. Ved inngivelse av det enkelte bud settes opp en prioritering av boligene fra 1 og inntil 4. Forbeholdet gis da slik: "Prioritet 1 : A-301, Prioritet 2 : A-401, Prioritet 3: A-201......" etc. 

Denne prioriteringen er viktig da den vil styre i hvilken rekkefølge selger vil akseptere bud. Budgiver som er eneste budgiver på flere enheter, vil da være sikret å få aksept på den med høyest prioritet. 

Budgiver kan likevel velge å delta i budrunde på en bolig som budgiver har satt på en høyere prioritet enn den boligen som kjøper er eneste budgiver på. Vi reserverer da den sistnevnte til eventuelle budrunder er avklart. 

Selgers aksept av bud og gjennomføring av budrunden

Alle budrunder vil bli avklart fortløpende fra og med mandag 17. januar. Budrunder vil bli søkt løst i følgende rekkefølge: 5-roms, 4-roms, 3-roms og 2-roms. Budgivning starter med den boligen som har høyest prisantydning innen sin kategori (parkering ikke medregnet). Deretter i synkende rekkefølge. Ved boliger på samme prisnivå innen sin kategori, gjennomføres budrunden på den som ligger i høyeste etasje eller har størst arealer (BRA) om de ligger i samme etasje. Om det ikke er mulig å skille på disse vilkår, velger megler rekkefølge. I de tilfeller hvor det ikke er samme budgivere på ulike enheter vil megler kunne gjennomføre budrunder som avviker fra dette. Budgivere som har bud inne på flere boliger etter prioritet, skal ikke oppleve at det er budrunder på mer enn en av disse om gangen.

Inntil alle bud er avklart vil alle enheter i prosjektet, også de som det ikke er mottatt bud på, være reservert. De som da ikke får akseptert sitt bud, får da en ny sjanse til å legge inn bud på fast pris på de enheter som det ikke er kommet inn bud på. Se mer om dette nedenfor. 

Det enkelte bud vil bli akseptert fortløpende av selger slik tiden tillater. 

Jeg ønsker å kjøpe to boliger. Hva gjør jeg?

For kjøpere som ønsker å kjøpe to boliger må dette gjøres ved at det inngis bud på hver enhet men da uten det oppgitte forbeholdet. Om en ønsker å gi bud i prioritert rekkefølge kan en også gjøre dette. Totalt kan en da legge inn bud på 2x 4 enheter i prioritert rekkefølge. Det er kun mulig å kjøpe to boliger. Konferer gjerne megler om du ønsker å kjøpe flere enheter. 

Hva skjer om jeg ikke får aksept på noen av mine bud?

Budgivere som ikke oppnår aksept på sine bud vil fortløpende få anledning til å legge inn bud på ledige boliger. Dette er boligene hvor megler ikke har mottatt bud på ved salgsstart eller som blir ledig fordi budgiver har fått aksept på en annen bolig i prosjektet. Her blir det fast pris og "første mann til mølla". Ingen andre interessenter enn dem som la inn bud på salgsstart får anledning til å legge inn bud på disse før alle bud i prosjektet er avklart. Som budgiver beholder en altså en fordel helt frem til alle bud er avklart. Konferer med megler når dine bud er avklart slik at du får relevant informasjon om ledige enheter.

Meglerinformasjon

Lasse Johannessen
Tlf: 992 16 800
Mail: lj@proaktiv.no

Lena Leikvoll
Tlf: 480 81 361
Mail: lena.leikvoll@proaktiv.no