nordr

Siste frist for salgsstarten på Mølleneset

2022-01-13
I morgen, fredag 14. januar kl. 15:00, er siste frist for å levere inn bud på leilighetene på Mølleneset. Etter dette vil alle leilighetene være reservert inntil budrundene er avsluttet.

Får man ikke en av leilighetene man har prioritert i budrundene vil man få mulighet til å velge fra de usolgte leilighetene før disse legges ut igjen på markedet. De usolgte leilighetene selges da til fastpris og etter førstemann til mølla prinsippet.

Salgsprosessen

Hvordan delta på salgsstarten:

  • Frist for å delta på salgsstarten er 14. januar kl 15:00.
  • Innen denne fristen må du ha levert bud på den eller de leilighetene som er aktuelle for deg.
  • Gå inn på prosjektets hjemmeside mølleneset.no og gi bud digitalt via Boligvelgeren og tjenesten Trygg budgivning. 
  • Gå inn på den boligen du ønsker å legge inn bud på og trykk "kjøp". Du kan legge inn bud på inntil fire enheter i prioritert rekkefølge.
  • Prioritering av inntil fire leiligheter gjøres ved at man under "forbehold" i budskjema legger inn en tekst hvor man prioriterer leiligheter, eks: "Prioritet 1 : A-301, Prioritet 2 : A-401, Prioritet 3: A-201......" etc. Bud med samme forbehold må legges inn på alle enhetene du ønsker å prioritere. 
  • Ha tilgjengelig din Bank ID slik at du får fullført budprosessen. 
  • Akseptfrist på bud(ene) settes til 28. januar 2022 kl 18:00.
  • Bud under prisantydning vil ikke aksepteres og man mister da retten til å delta i den lukkede budrunden. 
  • Om du er eneste budgiver på leiligheten vil budet aksepteres. Dersom det er flere budgivere på samme leilighet, vil det bli avholdt ordinær budrunde blant disse.
  • For en nærmere beskrivelse av salgsprosessen i detalj, følg linken: Slik går du frem for å være med på salgsstart på Mølleneset

Dersom du har noen spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt!

Kontaktinfo:
Lasse Johannessen
 Tlf: 992 16 800 / Mail: lj@proaktiv.no
Lena Leikvoll Tlf: 480 81 361 / Mail: lena.leikvoll@proaktiv.no