nordr

Nytt fra Mølleneset

2021-05-03
Reguleringsplanen tar lenger tid enn forutsatt. Vi arbeider tett sammen med Bergen kommune for å utvikle et best mulig boligprosjekt på Mølleneset.

Prosjektets beliggenhet er unik og Mølleneset vil bli et synlig prosjekt i Bergens bybilde. Det er derfor mange hensyn som må avveies for å skape et unikt prosjekt – både for dere som i fremtiden skal bo på Mølleneset og for Bergen by. 

Flere av dere har stått på interesselisten i lang tid og vi forstår godt at dere synes at denne prosessen har vært lang. Vi tar sikte på salgsstart i løpet av året, men kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om nøyaktig tidspunkt. Før sommeren vil vi kontakte dere igjen med spørsmål om deres preferanser for prosjektet slik at prosjektet kan tilpasses dere som beboere best mulig. Dersom du likevel ikke lenger ønsker å stå på denne listen melder du deg av ved å trykke på "Avmelding" nederst i nyhetsbrevet.

Byutvikling

Det er ikke bare Nordr som driver byutvikling rundt Store Lungegårdsvann! Les mer om Bergen kommune sine planer for ny bystrand og park i området her. Denne parken forventes ferdigstilt i 2024.