nordr
Nordr
Bolig

Vi støtter nærmiljøet

2020-05-18
Peik skolemusikkorps er viktig for nabolaget

Middelthunet er en nabolagsbygger. Skolemusikkorpset Peik mister mange av sine inntekter fra loppemarked som følge av restriksjonene i forbindelse med koronapandemien. Et skolekorps er en viktig ressurs i et nærmiljø, så da de spurte oss om hjelp bidro vi gjerne til at de kan opprettholde driften. Vi gleder oss allerede til de skal spille på åpningsfesten for Middelthunet!