nordr

Andelslandbruk i urbane omgivelser

2021-03-26
Mellom blokker og byggeplass på Løren er det etablert en åker på et halvt mål.

På tomten til boligprosjektet Løren botaniske har nemlig Løren samdyrkelag slått rot, som et midlertidig tiltak i byggeperioden. Åkeren består av 50 andeler, der boligkjøpere, naboer og andre interesserte kan dyrke sine egne grønnsaker. Andelene ble revet bort i løpet av bare noen få dager i 2020. I 2021 har boligkjøperne i Løren botaniske forkjøpsrett på de nye andelene frem til 19. februar 2021, og de resterende andelene fordeles etter førstemann til mølla-prinsippet. Det er mange som ønsker å være bonde i byen og alle andelene er allerede kjøpt opp - men det er fortsatt mulig å stille seg på venteliste. 

Planen er at matjorda som jobbes opp i åkeren senere vil bli benyttet i det endelige grøntområdet til Løren botaniske, og at de flerårige plantene som dyrkes frem vil bli del av beplantningen.

Samhold

Åkeren driftes av gartner Ingerid Silsand, sammen med innsats fra andelshaverne.

– Jeg tror at å dyrke mat sammen her på åkeren vil skape eierskap til maten og samhold i nærmiljøet, sier Silsand.

Hun gleder seg til å komme i gang med årets dyrkesesong.

– Det er noe veldig gøy og framtidsrettet ved å dyrke midt i det urbane Oslo. Å tilrettelegge for insekter og skape grønne lunger gjennom dyrkingen er en vinn-vinn-situasjon for både folk og natur, sier hun.

Kunnskapsdeling

Å være med i samdyrkelaget er både lærerikt og sosialt. Silsands rolle blir å legge til rette for en best mulig opplevelse for alle andelsbøndene.

– Jeg håper å kunne dele av kunnskap jeg har fra før, og jeg er sikker på at andelshaverne også har egne erfaringer som vi kan dra nytte av sammen. Jeg er glad for å få være med på å skape dyrkeopplevelsene her, sier hun.

Det finnes mange måter å dyrke grønnsaker på i urbane strøk. Byfolk dyrker i bakgårder, på tak, på balkonger og i parseller. Og selv om dette med andelslandbruk fortsatt er litt nytt her til lands, har det vært en eksplosiv interesse for modellen de siste årene.

Som andelshaver på Løren får du tilgang til lokale, økologisk dyrkede grønnsaker i sesong ut oktober, eller enda lenger. Det finnes andeler med og uten arbeidsinnsats, og for små og store husholdninger.

Høres dette spennende ut? Dessverre er alle andelene i samdyrkelaget utsolgt - men det går fortsatt an å sette seg på venteliste her.